EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:415:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 415, 2021. gada 22. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 415

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

64. gadagājums
2021. gada 22. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/2026 (2021. gada 13. septembris), ar ko attiecībā uz konkrētām pagaidu atkāpēm no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013, kuras piešķirtas Covid-19 pandēmijas izraisīto tirgus traucējumu novēršanai vīna nozarē, un to piemērošanas periodu groza Deleģēto regulu (ES) 2020/592

1

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/2027 (2021. gada 13. septembris), ar ko attiecībā uz Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes risināšanai vīna nozarē piešķirtajām atkāpēm no Deleģētās regulas (ES) 2016/1149 izdara grozījumus Deleģētajā regulā (ES) 2020/884 un ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2016/1149

4

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/2028 (2021. gada 15. novembris), ar kuru attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā, apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs (“Cerezas de la Montaña de Alicante” (AĢIN))

7

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/2029 (2021. gada 19. novembris), ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2015/2283 kā jaunu pārtikas produktu atļauj laist tirgū 3-fukozillaktozi (3-FL) un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/2470 ( 1 )

9

 

*

Komisijas Regula (ES) 2021/2030 (2021. gada 19. novembris), ar ko attiecībā uz N,N-dimetilformamīdu groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) ( 1 )

16

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/2031 (2021. gada 19. novembris), ar ko attiecībā uz ierakstiem par Apvienoto Karalisti to trešo valstu sarakstos, no kurām Savienībā atļauts ievest mājputnu, mājputnu reproduktīvo produktu un svaigas mājputnu un medījamo putnu gaļas sūtījumus, groza Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V un XIV pielikumu ( 1 )

20

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2021/2032 (2021. gada 19. novembris) par palīdzības pasākumu saskaņā ar Eiropas Miera mehānismu nolūkā atbalstīt militārās vienības, ko apmāca ES apmācības misija Mozambikā

25

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2021/2033 (2021. gada 19. novembris), ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2019/97 par atbalstu Bioloģisko un toksisko ieroču konvencijai saistībā ar ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai

29

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top