EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:339:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 339, 2021. gada 24. septembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 339

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

64. gadagājums
2021. gada 24. septembris


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/1701 (2021. gada 21. septembris), ar ko groza Regulu (ES) 2020/2222, lai pagarinātu drošības sertifikātu un licenču derīguma termiņu dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, kas darbojas, izmantojot Lamanša pastāvīgo savienojumu ( 1 )

1

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/1702 (2021. gada 12. jūlijs) ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/523, nosakot InvestEU rezultātu pārskata papildu elementus un detalizētus noteikumus

4

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/1703 (2021. gada 13. jūlijs), ar ko attiecībā uz dzīvnieku veselības prasībām kombinētu produktu sastāvā esošu dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanai Savienībā groza Deleģēto regulu (ES) 2020/692 ( 1 )

29

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/1704 (2021. gada 14. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/2152 papildina, sīkāk precizējot tādas statistikas informācijas detaļas, kas jāsniedz nodokļu un muitas dienestiem, un groza tās V un VI pielikumu ( 1 )

33

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/1705 (2021. gada 14. jūlijs), ar kuru groza Deleģēto regulu (ES) 2020/692, ar ko attiecībā uz noteikumiem par noteiktu dzīvnieku, reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumu ievešanu Savienībā, to pārvietošanu un rīkošanos ar tiem pēc ievešanas papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 ( 1 )

40

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/1706 (2021. gada 14. jūlijs), ar kuru groza un labo Deleģēto regulu (ES) 2020/688, ar ko attiecībā uz dzīvnieku veselības prasībām, kuras reglamentē sauszemes dzīvnieku un inkubējamu olu pārvietošanu Savienībā, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 ( 1 )

56

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/1707 (2021. gada 22. septembris), ar ko Regulu (EK) Nr. 1484/95 groza attiecībā uz reprezentatīvo cenu noteikšanu mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī ovalbumīnam

62

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/1708 (2021. gada 23. septembris), ar ko 2021. gada nozvejas kvotām pievieno konkrētus daudzumus, kas 2020. gadā ieturēti atbilstīgi Padomes Regulas (EK) Nr. 847/96 4. panta 2. punktam

65

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/1709 (2021. gada 23. septembris), ar ko attiecībā uz vienotu praktisku kārtību dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālo kontroļu veikšanai groza Īstenošanas regulu (ES) 2019/627 ( 1 )

84

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2021/1710 (2021. gada 21. septembris), ar ko nosaka nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Specializētajā komitejā sociālā nodrošinājuma koordinācijas jomā, kura izveidota ar Tirdzniecības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti, no otras puses, attiecībā uz lēmuma pieņemšanu grozīt Protokola par sociālā nodrošinājuma koordināciju pielikumus

89

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2021/1711 (2021. gada 23. septembris), ar ko ieceļ atlases komitejas locekļus, lai palīdzētu Komisijai atlasīt kandidātus starptautisko ieguldījumu tiesu locekļu pienākumu pildīšanai

123

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top