EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:272:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 272, 2021. gada 30. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 272

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

64. gadagājums
2021. gada 30. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2021/1241 (2021. gada 29. jūlijs), ar kuru īsteno 21. panta 2. punktu Regulā (ES) 2016/44 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 204/2011

1

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2021/1242 (2021. gada 29. jūlijs), ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 267/2012 par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu

4

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/1243 (2021. gada 19. aprīlis), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/2144 papildina, nosakot detalizētus noteikumus par alkometrisko autobloķētāju uzstādīšanas atvieglošanu mehāniskajos transportlīdzekļos, un groza minētās regulas II pielikumu ( 1 )

11

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/1244 (2021. gada 20. maijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/858 X pielikumu groza attiecībā uz standartizētu piekļuvi transportlīdzekļa iebūvētās diagnostikas informācijai un remonta un apkopes informācijai, un prasībām un procedūrām par piekļuvi transportlīdzekļa drošības informācijai

16

 

*

Komisijas Regula (ES) 2021/1245 (2021. gada 23. jūlijs), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu attiecībā uz aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi (“Coteaux du Pont du Gard” (AĢIN))

29

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/1246 (2021. gada 28. jūlijs), ar ko Regulu (EK) Nr. 1484/95 groza attiecībā uz reprezentatīvo cenu noteikšanu mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī ovalbumīnam

30

 

*

Komisijas Regula (ES) 2021/1247 (2021. gada 29. jūlijs) ar ko attiecībā uz mandestrobīna maksimālajiem atlieku līmeņiem vīnogās un zemenēs groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikumu ( 1 )

33

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/1248 (2021. gada 29. jūlijs) par pasākumiem attiecībā uz veterināro zāļu labu izplatīšanas praksi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/6 ( 1 )

46

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2021/1249 (2021. gada 26. jūlijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā ir jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz grozījumu EEZ līguma 31. protokolā par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības (budžeta pozīcija 07 20 03 01 – Sociālais nodrošinājums) ( 1 )

67

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2021/1250 (2021. gada 26. jūlijs) par nostāju, kura Eiropas Savienības vārdā jāpieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz grozījumu EEZ līguma 31. protokolā par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras brīvības (Eiropas Aizsardzības fonds) ( 1 )

69

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2021/1251 (2021. gada 29. jūlijs), ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2015/1333 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

71

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2021/1252 (2021. gada 29. jūlijs), ar kuru groza Lēmumu 2010/413/KĀDP, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu

73

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top