EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:269:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 269, 2021. gada 28. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 269

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

64. gadagājums
2021. gada 28. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/1223 (2021. gada 27. jūlijs), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1700 precizē datu kopas tehniskos aspektus, nosaka tehniskos formātus informācijas nosūtīšanai un precizē kvalitātes ziņojumu detalizētu sagatavošanas kārtību un saturu par izlases apsekojuma organizēšanu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanas jomā 2022. pārskata gadam ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/1224 (2021. gada 27. jūlijs) par sīki izstrādātiem noteikumiem par tīmekļa pakalpojuma darbības nosacījumiem un datu aizsardzības un drošības noteikumiem, kas piemērojami tīmekļa pakalpojumam, kā arī par pasākumiem tā tīmekļa pakalpojuma izstrādei un tehniskajai īstenošanai, kurš paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2017/2226, un ar ko atceļ Komisijas Īstenošanas lēmumu C(2019) 1230

46

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/1225 (2021. gada 27. jūlijs), ar ko precizē kārtību datu apmaiņai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/2152 un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2020/1197 attiecībā uz Savienības ārējā eksporta dalībvalsti un ziņojošo vienību pienākumiem ( 1 )

58

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Deleģētā direktīva (ES) 2021/1226 (2020. gada 21. decembris), ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/49/EK II pielikumu groza attiecībā uz kopīgām trokšņa novērtēšanas metodēm ( 1 )

65

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/1227 (2021. gada 27. jūlijs), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 391/2009 16. pantu groza DNV GL AS atzīšanu

143

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top