EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:263:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 263, 2021. gada 23. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 263

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

64. gadagājums
2021. gada 23. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/1209 (2021. gada 22. jūlijs), ar kuru jauna eksportētāja dēļ sāk pārskatīt Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/2230, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes trihlorizocianūrskābes importam, attiecībā uz trīs Ķīnas ražotājiem eksportētājiem un ar kuru atceļ maksājumu šā ražotāja eksportētāja veiktajam importam un nosaka šā importa reģistrāciju

1

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2021/1210 (2021. gada 22. jūlijs) par palīdzības pasākumu vispārējas programmas veidā Āfrikas Savienības atbalstam saskaņā ar Eiropas Miera mehānismu 2021. gadā

7

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/1211 (2021. gada 22. jūlijs), ar kuru groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2016/2323, ar ko izveido kuģu pārstrādes rūpnīcu Eiropas sarakstu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1257/2013 par kduģu pārstrādi ( 1 )

13

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/1212 (2021. gada 22. jūlijs), ar ko attiecībā uz brīdinājumiem nopietnu pārrobežu veselības apdraudējumu gadījumā un attiecībā uz tādu eksponētu personu kontaktu izsekošanu, kuras identificētas, izmantojot pasažieru lokalizācijas veidlapu, groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2017/253 ( 1 )

32

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top