EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:238:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 238, 2021. gada 6. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 238

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

64. gadagājums
2021. gada 6. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/1096 (2021. gada 21. aprīlis), ar ko attiecībā uz kupāžu marķēšanas noteikumiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/787

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/1097 (2021. gada 1. jūlijs), ar kuru attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā, apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs “Garbanzo de Fuentesaúco” (AĢIN)

4

 

*

Komisijas Regula (ES) 2021/1098 (2021. gada 2. jūlijs), ar ko attiecībā uz 24-epibrasinolīda, Allium cepa L. sīpolu ekstrakta, ciflumetofēna, fludioksonila, fluroksipira, nātrija 5-nitrogvajakolāta, nātrija o-nitrofenolāta un nātrija p-nitrofenolāta maksimālajiem atlieku līmeņiem noteiktos produktos vai uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un IV pielikumu ( 1 )

5

 

*

Komisijas Regula (ES) 2021/1099 (2021. gada 5. jūlijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem II un III pielikumu ( 1 )

29

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/1100 (2021. gada 5. jūlijs), ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kas noteikts konkrētu Turcijas izcelsmes karsti velmētu plakanu dzelzs, neleģētā tērauda vai cita leģētā tērauda velmējumu importam

32

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2021/1101 (2021. gada 20. maijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Pasaules Veselības asamblejas septiņdesmit ceturtajā sesijā

79

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2021/1102 (2021. gada 28. jūnijs), ar ko Komisiju lūdz iesniegt pētījumu par to, kāda ir situācija un iespējas Savienībā attiecībā uz bezmugurkaulnieku tipa bioloģiskās kontroles līdzekļu ievešanu, vērtēšanu, ražošanu, tirdzniecību un izmantošanu Savienības teritorijā, un iesniegt priekšlikumu, ja tas nepieciešams, ņemot vērā pētījuma rezultātus

81

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/1103 (2021. gada 5. jūlijs), ar ko Brazīlijas tiesisko, uzraudzības un izpildes sistēmu, kuru piemēro Brazīlijas iestāžu veiktiem atvasināto instrumentu darījumiem saskaņā ar Brazīlijas Centrālās bankas regulējumu, atzīst par līdzvērtīgu konkrētām prasībām, kas noteiktas 11. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem ( 1 )

84

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/1104 (2021. gada 5. jūlijs), ar ko Kanādas tiesisko, uzraudzības un izpildes sistēmu, kuru piemēro Finanšu iestāžu uzraudzības biroja uzraudzītiem atvasināto instrumentu darījumiem, atzīst par līdzvērtīgu konkrētām prasībām, kas noteiktas 11. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem ( 1 )

89

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/1105 (2021. gada 5. jūlijs), ar ko Singapūras tiesisko, uzraudzības un izpildes sistēmu, kuru piemēro Singapūras Monetārās iestādes uzraudzītiem atvasināto instrumentu darījumiem, atzīst par līdzvērtīgu konkrētām prasībām, kas noteiktas 11. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem ( 1 )

94

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/1106 (2021. gada 5. jūlijs), ar ko Austrālijas tiesisko, uzraudzības un izpildes sistēmu, kuru piemēro Austrālijas Prudenciālā regulējuma iestādes uzraudzītiem atvasināto instrumentu darījumiem, atzīst par līdzvērtīgu konkrētām prasībām, kas noteiktas 11. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem ( 1 )

99

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/1107 (2021. gada 5. jūlijs), ar ko Honkongas tiesisko, uzraudzības un izpildes sistēmu, kuru piemēro Honkongas Monetārās iestādes uzraudzītiem atvasināto instrumentu darījumiem, atzīst par līdzvērtīgu konkrētām prasībām, kas noteiktas 11. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem ( 1 )

104

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/1108 (2021. gada 5. jūlijs), ar ko Amerikas Savienoto Valstu tiesisko, uzraudzības un izpildes sistēmu atvasināto instrumentu darījumiem, kurus uzrauga Federālo rezervju sistēmas valde, Valūtas kontroliera birojs, Federālo noguldījumu apdrošināšanas korporācija, Lauksaimniecības kredītu administrācija un Federālo mājokļu finansēšanas aģentūra, atzīst par līdzvērtīgu konkrētām prasībām, kas noteiktas 11. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem ( 1 )

109

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top