EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:229:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 229, 2021. gada 29. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 229

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

64. gadagājums
2021. gada 29. jūnijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/1061 (2021. gada 28. jūnijs), ar ko pagarina pārskata periodu, kurš noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1429, ar ko, ņemot vērā Covid-19 uzliesmojumu, nosaka pasākumus ilgtspējīgam dzelzceļa tirgum ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/1062 (2021. gada 28. jūnijs), ar kuru labo Regulas (ES) Nr. 965/2012, ar ko nosaka prasības un administratīvās procedūras saistībā ar lidlaukiem atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008, zviedru valodas versiju

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/1063 (2021. gada 28. jūnijs), ar ko alkil(C12-16) dimetilbenzilamonija hlorīdu apstiprina par 3. un 4. produkta veida biocīdos lietojamu aktīvo vielu ( 1 )

4

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/1064 (2021. gada 28. jūnijs), ar ko attiecībā uz to, kā Apvienotajai Karalistei attiecībā uz Īriju veido dzīvnieka identifikācijas kodu, pēc kura var izsekot noteiktus turētus sauszemes dzīvniekus, groza Īstenošanas regulu (ES) 2021/520 ( 1 )

8

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2021/1065 (2021. gada 28. jūnijs), ar ko groza Vienoto rīcību 2005/889/KĀDP par Eiropas Savienības Robežu palīdzības misijas izveidi Rafas šķērsošanas punktā (ES RPM Rafa)

11

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2021/1066 (2021. gada 28. jūnijs), ar ko groza Lēmumu 2013/354/KĀDP par Eiropas Savienības Policijas misiju palestīniešu teritorijās (EUPOL COPPS)

13

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top