EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:214:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 214, 2021. gada 17. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 214

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

64. gadagājums
2021. gada 17. jūnijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/965 (2021. gada 9. jūnijs), ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2020/194 groza attiecībā uz apmaiņu ar uzskaiti, kas ir nodokļa maksātāju vai to starpnieku rīcībā, un attiecībā uz to kompetento iestāžu izraudzīšanos, kuras ir atbildīgas par administratīvo procedūru koordinēšanu

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/966 (2021. gada 11. jūnijs), ar ko Kaboverdei piešķir pagaidu atkāpi no preferenciālās izcelsmes noteikumiem, kas izklāstīti Deleģētajā regulā (ES) 2015/2446, attiecībā uz sagatavotu vai konservētu tunzivs fileju, sagatavotu un konservētu makreles fileju un sagatavotu vai konservētu fregates tunzivs vai makreļtunzivs fileju

34

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/967 (2021. gada 16. jūnijs), ar ko atjauno atļauju metionīna hidroksianaloga mangāna helātu izmantot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem un atceļ Regulu (ES) Nr. 350/2010 ( 1 )

41

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/968 (2021. gada 16. jūnijs), ar ko atjauno atļauju metionīna hidroksianaloga cinka helātu izmantot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem un atceļ Regulu (ES) Nr. 335/2010 ( 1 )

45

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/969 (2021. gada 16. jūnijs) par atļauju Escherichia coli CGMCC 13325 producētu L-treonīnu izmantot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem ( 1 )

49

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/970 (2021. gada 16. jūnijs), ar ko uz konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes dzelzs vai tērauda savienotājelementu importu attiecina reģistrāciju

53

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Īstenošanas direktīva (ES) 2021/971 (2021. gada 16. jūnijs), ar ko attiecībā uz bioķīmisku un molekulāru paņēmienu izmantošanu groza I pielikumu Padomes Direktīvai 66/401/EEK par lopbarības augu sēklu tirdzniecību, I pielikumu Padomes Direktīvai 66/402/EEK par graudaugu sēklu tirdzniecību, I pielikumu Padomes Direktīvai 2002/54/EK par biešu sēklu tirdzniecību, I pielikumu Padomes Direktīvai 2002/55/EK par dārzeņu sēklu tirdzniecību un I pielikumu Padomes Direktīvai 2002/57/EK par eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību

62

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2021/972 (2021. gada 14. jūnijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Pasaules Tirdzniecības organizācijas Vispārējā padomē par Eiropas Savienības lūgumu pagarināt PTO izņēmumu, kas ļauj piemērot autonomās tirdzniecības preferences Rietumbalkāniem

66

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Regulā (ES) 2021/850 (2021. gada 26. maijs), ar ko groza un labo II pielikumu un groza III, IV un VI pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem ( OV L 188, 28.5.2021. )

68

 

*

Labojums Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2020/217 (2019. gada 4. oktobris), ar ko, to pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, kā arī minēto regulu labo ( OV L 44, 18.2.2020. )

72

 

*

Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/810 (2021. gada 20. maijs), ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2021/2021/808 groza attiecībā uz pārejas noteikumiem konkrētām Lēmuma 2002/657/EK II pielikumā uzskaitītajām vielām ( OV L 180, 21.5.2021. )

73

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top