EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:194:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 194, 2021. gada 2. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 194

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

64. gadagājums
2021. gada 2. jūnijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/880 (2021. gada 5. marts), ar kuru groza Deleģēto regulu (ES) 2020/686, ar ko attiecībā uz izsekojamības, dzīvnieku veselības un sertifikācijas prasībām, kas jāievēro, veicot konkrētu turētu sauszemes dzīvnieku reproduktīvo produktu pārvietošanu Savienībā, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 ( 1 )

1

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/881 (2021. gada 23. marts), ar kuru groza Deleģēto regulu (ES) 2020/689, ar ko attiecībā uz noteikumiem par noteiktu sarakstā norādītu un jaunradušos slimību uzraudzību, izskaušanas programmām un statusu “brīvs no slimības” papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 ( 1 )

10

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/882 (2021. gada 1. jūnijs), ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2015/2283 kā jaunu pārtikas produktu atļauj laist tirgū kaltētu Tenebrio molitor cirmeni un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/2470 ( 1 )

16

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/883 (2021. gada 1. jūnijs), ar ko Regulu (EK) Nr. 474/2006 groza attiecībā uz tādu gaisa pārvadātāju sarakstu, kuru darbība Savienībā ir aizliegta vai kuriem piemēro darbības ierobežojumus Savienībā ( 1 )

22

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Deleģētā direktīva (ES) 2021/884 (2021. gada 8. marts), ar ko attiecībā uz termiņu, uz kādu piešķir atbrīvojumu dzīvsudraba izmantošanai elektriskos rotējošos savienotājos, kurus izmanto intravaskulārās ultraskaņas attēlveidošanas sistēmās, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu, lai to pielāgotu zinātnes un tehnikas attīstībai ( 1 )

37

 

 

LĒMUMI

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2021/885 (2021. gada 20. maijs) par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Grieķijai un Francijai saistībā ar dabas katastrofām un Albānijai, Austrijai, Beļģijai, Čehijai, Francijai, Grieķijai, Horvātijai, Igaunijai, Īrijai, Itālijai, Latvijai, Lietuvai, Luksemburgai, Melnkalnei, Portugālei, Rumānijai, Serbijai, Spānijai, Ungārijai un Vācijai, reaģējot uz sabiedrības veselības ārkārtas situāciju

40

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2021/886 (2021. gada 20. maijs) par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar Igaunijas pieteikumu EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism

43

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top