EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:186:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 186, 2021. gada 27. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 186

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

64. gadagājums
2021. gada 27. maijs


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/840 (2021. gada 20. maijs), ar ko izveido apmaiņas, atbalsta un mācību programmu euro aizsardzībai pret viltošanu laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam (programma “Perikls IV”) un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 331/2014

1

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/841 (2021. gada 19. februāris), ar ko Deleģēto regulu (ES) Nr. 640/2014 groza attiecībā uz noteikumiem par neatbilstībām, kuras saistītas ar liellopu, aitu un kazu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu, un noteikumiem par to, kā aprēķināmi administratīvie sodi attiecībā uz dzīvniekiem, kas deklarēti dzīvnieku atbalsta shēmu vai ar dzīvniekiem saistīta atbalsta pasākumu satvarā

12

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/842 (2021. gada 26. maijs), ar ko Īstenošanas regulu (ES) Nr. 307/2012 groza attiecībā uz pārredzamības un konfidencialitātes prasībām, kas piemērojamas ES veiktajam pārbaudāmo vielu riska novērtējumam ( 1 )

16

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/843 (2021. gada 26. maijs), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū atjauno darbīgās vielas ciazofamīda apstiprinājumu un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu ( 1 )

20

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/844 (2021. gada 26. maijs), ar ko izbeidz antisubsidēšanas procedūru attiecībā uz konkrētu Turcijas izcelsmes karsti velmētu plakanu dzelzs, neleģētā tērauda vai cita leģētā tērauda velmējumu importu

26

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/845 (2021. gada 26. maijs), ar ko Īstenošanas lēmumu (ES) 2019/1202 groza attiecībā uz putekļu sakopojumu pašaizdegamības noteikšanu

28

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2019/238 (2019. gada 8. februāris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 37/2010, lai vielu ovotransferīns klasificētu pēc tās atlieku maksimāli pieļaujamā daudzuma ( OV L 39, 11.2.2019. )

32

 

*

Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/810 (2021. gada 20. maijs), ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2021/2021/808 groza attiecībā uz pārejas noteikumiem konkrētām Lēmuma 2002/657/EK II pielikumā uzskaitītajām vielām ( OV L 180, 21.5.2021. )

33

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top