EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:158:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 158, 2021. gada 6. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 158

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

64. gadagājums
2021. gada 6. maijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/731 (2021. gada 26. janvāris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 attiecībā uz procedūras noteikumiem par sankcijām, ko trešo valstu centrālajiem darījumu partneriem vai saistītām trešām personām piemēro Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde ( 1 )

1

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/732 (2021. gada 26. janvāris), ar ko attiecībā uz lietas materiālu saturu, ko izmeklēšanas darbinieks iesniedz Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei, tiesībām tikt uzklausītam attiecībā uz pagaidu lēmumiem un sodanaudu un periodisku soda maksājumu iesniegšanu groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 667/2014 ( 1 )

8

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/733 (2021. gada 5. maijs), ar ko attiecībā uz Enterococcus faecium CECT 4515 (izmanto par dzīvnieku barības piedevu) atļaujas turētāja nosaukumu groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 887/2011 un Īstenošanas regulu (ES) 2017/961 un ar ko attiecībā uz Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (izmanto par dzīvnieku barības piedevu) atļaujas turētāja nosaukumu groza Īstenošanas regulu (ES) 2020/1395 ( 1 )

11

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/734 (2021. gada 5. maijs), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) 2021/521 par īpašas kārtības ieviešanu attiecībā uz mehānismu, saskaņā ar kuru uz noteiktiem ražojumiem attiecina prasību uzrādīt eksporta atļauju

13

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/735 (2021. gada 4. maijs), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 528/2012 55. panta 1. punktu tiek pagarināts pasākums, ar kuru Īrijas Lauksaimniecības, pārtikas un jūrlietu ministrija atļauj piedāvāt tirgū un lietot biocīdu Biobor JF (izziņots ar dokumenta numuru C(2021) 3026)

15

 

 

PROCESUĀLIE NOTEIKUMI

 

*

Valdes Lēmums Nr. 5/2020 (2020. gada 21. oktobris) par iekšējiem noteikumiem par dažu datu subjektu tiesību ierobežojumiem saistībā ar personas datu apstrādi Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūras veikto darbību ietvaros

17

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top