EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:146:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 146, 2021. gada 29. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 146

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

64. gadagājums
2021. gada 29. aprīlis


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2021/703 (2021. gada 26. aprīlis), ar ko Regulu (ES) 2021/91 un (ES) 2021/92 groza attiecībā uz dažām 2021. gada zvejas iespējām Savienības ūdeņos un ūdeņos, kas nav Savienības ūdeņi

1

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/704 (2021. gada 26. februāris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/196 par papildu muitas nodokļiem dažu tādu preču importam, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs

70

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/705 (2021. gada 28. aprīlis), ar ko attiecībā uz vajadzīgo elementārparaugu skaitu un dažu analīzes metožu izpildes kritērijiem groza Regulu (EK) Nr. 333/2007 ( 1 )

73

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 508/2014 (2014. gada 15. maijs) par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 ( OV L 149, 20.5.2014. )

78

 

*

Labojums Padomes Īstenošanas regulā (ES) 2021/478 (2021. gada 22. marts), ar ko īsteno Regulu (ES) 2020/1998 par ierobežojošiem pasākumiem pret nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem un aizskārumiem ( OV L 99 I, 22.3.2021. )

79

 

*

Labojums Padomes Lēmumā (KĀDP) 2021/481 (2021. gada 22. marts), ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2020/1999 par ierobežojošiem pasākumiem pret nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem un aizskārumiem ( OV L 99 I, 22.3.2021. )

80

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top