EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:131:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 131, 2021. gada 16. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 131

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

64. gadagājums
2021. gada 16. aprīlis


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/614 (2021. gada 7. aprīlis) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (“Bayramiç Beyazı” (ACVN))

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/615 (2021. gada 7. aprīlis) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (“Taşköprü Sarımsağı” (ACVN))

3

 

*

Komisijas Regula (ES) 2021/616 (2021. gada 13. aprīlis), ar ko attiecībā uz benalaksila, benalaksila-M, dihlobenila, fluopikolīda, prohinazīda un piridalila maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un V pielikumu ( 1 )

4

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/617 (2021. gada 14. aprīlis), ar ko attiecībā uz tādu veterināro sertifikātu un veterināro/oficiālo sertifikātu paraugiem, kas vajadzīgi, lai Savienībā ievestu noteiktus ūdensdzīvniekus un dzīvnieku izcelsmes produktus, groza Īstenošanas regulu (ES) 2020/2235 un (ES) 2020/2236 ( 1 )

41

 

*

Komisijas Regula (ES) 2021/618 (2021. gada 15. aprīlis), ar ko attiecībā uz diklofopa, fluopirama, ipkonazola un terbutilazīna maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu ( 1 )

55

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/619 (2021. gada 15. aprīlis), ar ko attiecībā uz pārejas noteikumiem par veterināro sertifikātu, veterināro/oficiālo sertifikātu un oficiālo sertifikātu izmantošanu groza Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235, (ES) 2020/2236 un (ES) 2021/403 ( 1 )

72

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/620 (2021. gada 15. aprīlis), ar ko nosaka noteikumus par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/429 piemērošanu saistībā ar statusa “brīvs no slimības” un “neveic vakcināciju” apstiprināšanu noteiktām dalībvalstīm vai to zonām vai nodalījumiem attiecībā uz noteiktām sarakstā norādītām slimībām, kā arī apstiprina šo sarakstā norādīto slimību izskaušanas programmas ( 1 )

78

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/621 (2021. gada 15. aprīlis), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 37/2010, lai pēc maksimāli pieļaujamā atlieku satura dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos klasificētu vielu imidakloprīds ( 1 )

120

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/622 (2021. gada 15. aprīlis), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/59/ES piemērošanas vajadzībām nosaka īstenošanas tehniskos standartus par vienotām ziņošanas veidnēm, norādījumiem un metodoloģiju ziņošanai par minimuma prasību pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām ( 1 )

123

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/623 (2021. gada 15. aprīlis), ar kuru groza I pielikumu Īstenošanas regulai (ES) 2021/605, ar ko nosaka īpašus kontroles pasākumus attiecībā uz Āfrikas cūku mēri ( 1 )

137

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2021/624 (2021. gada 12. aprīlis) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā ir jāieņem Apvienotajā komitejā, kura izveidota ar Konvenciju starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Austrijas Republiku, Somijas Republiku, Islandes Republiku, Norvēģijas Karalisti, Zviedrijas Karalisti un Šveices Konfederāciju par kopīgu tranzīta procedūru, attiecībā uz minētās konvencijas I un III papildinājuma grozījumiem

168

 

*

Komisijas Lēmums (ES, Euratom) 2021/625 (2021. gada 14. aprīlis) par primāro tirgotāju tīkla izveidi un atbilstības kritēriju noteikšanu sindicētu darījumu vadošo un līdzvadošo pārvaldnieku pilnvarojuma saņemšanai, lai Komisija Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas vārdā varētu veikt aizņēmumu darbības

170

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/626 (2021. gada 14. aprīlis), ar ko izveido portālu InvestEU un nosaka tā tehniskās specifikācijas

183

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/627 (2021. gada 15. aprīlis), ar ko nosaka noteikumus par Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas (ETIAS) reģistru glabāšanu un piekļuvi tiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1240

187

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top