EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:118:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 118, 2021. gada 7. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 118

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

64. gadagājums
2021. gada 7. aprīlis


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/566 (2021. gada 30. marts), ar ko attiecībā uz darbīgo vielu abamektīna, Bacillus subtilis (Cohn 1872) celma QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai celmu ABTS-1857 un GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. Israeliensis (H-14 serotips) celma AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki celmu ABTS 351, PB 54, SA 11, SA 12 un EG 2348, Beauveria bassiana celmu ATCC 74040 un GHA, klodinafopa, klopiralīda, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinila, dihlorpropa-P, fenpiroksimāta, fozetila, mepanipirīma, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) celma BIPESCO 5/F52, metkonazola, metrafenona, pirimikarba, Pseudomonas chlororaphis celma MA342, pirimetanila, Pythium oligandrum M1, rimsulfurona, spinosada, Streptomyces K61 (agrāk “S. griseoviridis”), Trichoderma asperellum (agrāk “T. harzianum”) celmu ICC012, T25 un TV1, Trichoderma atroviride (agrāk “T. harzianum”) celma T11, Trichoderma gamsii (agrāk “T. viride”) celma ICC080, Trichoderma harzianum celmu T-22 un ITEM 908, triklopira, trineksapaka, tritikonazola un cirama apstiprinājuma termiņu pagarināšanu groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/567 (2021. gada 6. aprīlis), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū no diedzētām saldās lupīnas Lupinus albus sēklām iegūtu ūdens ekstraktu apstiprina par zema riska darbīgo vielu un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

6

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/568 (2021. gada 6. aprīlis), ar ko attiecībā uz ierakstu par Apvienoto Karalisti to trešo valstu, teritoriju, zonu vai nodalījumu sarakstā, no kuriem saistībā ar augsti patogēnisko putnu gripu atļauts importēt Savienībā un tranzītā caur to pārvadāt konkrētas mājputnu izcelsmes preces, groza Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikumu ( 1 )

10

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top