EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:106:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 106, 2021. gada 26. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 106

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

64. gadagājums
2021. gada 26. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2021/524 (2021. gada 22. marts) par to, lai Savienības vārdā parakstītu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Pakistānas Islāma Republiku, ievērojot 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXVIII pantu, par visu ES CLXXV sarakstā iekļauto tarifa kvotu koncesiju grozīšanu sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības

1

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/525 (2020. gada 19. oktobris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu II un III pielikumu ( 1 )

3

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/526 (2020. gada 23. oktobris), ar kuru labo Deleģētās regulas (ES) 2015/35, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II), čehu valodas versiju ( 1 )

29

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/527 (2020. gada 15. decembris), ar ko Deleģēto regulu (ES) 2017/565 groza attiecībā uz robežvērtībām, kas noteiktas iknedēļas ziņojumiem par pozīcijām ( 1 )

30

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/528 (2020. gada 16. decembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1129 papildina attiecībā uz tā dokumenta minimālo informācijas apjomu, kurš jāpublicē, lai saņemtu atbrīvojumu no prospekta, saistībā ar pārņemšanu, ko īsteno ar apmaiņas piedāvājumu, apvienošanos vai sadalīšanu ( 1 )

32

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/529 (2020. gada 18. decembris), ar ko izveido regulatīvus tehniskos standartus, ar kuriem Deleģēto regulu (ES) 2017/583 groza attiecībā uz to likviditātes kritēriju robežvērtību un tirdzniecības procentīļu pielāgošanu, ko izmanto, lai noteiktu konkrētiem instrumentiem, kuri nav kapitāla vērtspapīru finanšu instrumenti, piemērojamā instrumenta raksturīgo apjomu ( 1 )

47

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/530 (2021. gada 22. marts) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

49

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/531 (2021. gada 22. marts) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

52

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/532 (2021. gada 22. marts) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

55

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/533 (2021. gada 24. marts), ar ko Regulu (EK) Nr. 1484/95 groza attiecībā uz reprezentatīvo cenu noteikšanu mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī ovalbumīnam

58

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2021/534 (2021. gada 24. marts), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/33/ES 39. panta 1. punktu nosaka, vai Vācijas veiktais pasākums, ar kuru aizliedz laist tirgū Orona ražotu lifta modeli, ir pamatots (izziņots ar dokumenta numuru C(2021) 1863)  ( 1 )

60

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/453 (2021. gada 15. marts), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 piemērošanai attiecībā uz īpašajām pārskatu sniegšanas prasībām par tirgus risku ( OV L 89, 16.3.2021. )

71

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top