EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:091:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 091, 2021. gada 17. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 91

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

64. gadagājums
2021. gada 17. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/457 (2021. gada 13. janvāris), ar ko Deleģēto regulu (ES) 2016/161 groza attiecībā uz atkāpi no vairumtirgotāju pienākuma dzēst uz Apvienoto Karalisti eksportēto zāļu unikālo identifikatoru ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/458 (2021. gada 10. marts), ar kuru attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā, apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs (“Πατάτα Νάξου” (Patata Naxou) (AĢIN))

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/459 (2021. gada 16. marts), ar ko attiecībā uz darbīgās vielas fenpirazamīna apstiprināšanas nosacījumiem groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

4

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/460 (2021. gada 16. marts), ar ko attiecībā uz ierakstu par Ukrainu to trešo valstu, teritoriju, zonu vai nodalījumu sarakstā, no kuriem saistībā ar augsti patogēnisko putnu gripu atļauts Savienībā importēt un tranzītā caur to pārvadāt noteiktas mājputnu izcelsmes preces, groza Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikumu ( 1 )

7

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/461 (2021. gada 16. marts), ar ko Regulu (EK) Nr. 1235/2008 groza attiecībā uz termiņu, līdz kuram saņem pieprasījumus kontroles iestāžu un kontroles organizāciju atzīšanai līdzvērtības pārbaudes nolūkos, pamatojoties uz Padomes Regulā (EK) Nr. 834/2007 noteikto bioloģisko produktu importēšanas kārtību ( 1 )

14

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top