EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:058:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 058, 2021. gada 19. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 58

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

64. gadagājums
2021. gada 19. februāris


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/250 (2021. gada 16. februāris), ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 95/93 attiecībā uz pagaidu atbrīvojumu no laika nišu izmantošanas noteikumiem Savienības lidostās Covid-19 krīzes dēļ ( 1 )

1

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (KĀDP) 2021/251 (2021. gada 18. februāris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 314/2004 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Zimbabvē

9

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/252 (2021. gada 29 janvāris), ar ko iepriekšējā gadā notikušās pārzvejas dēļ veic atvilkumu no Portugālei pieejamās anšova nozvejas kvotas

12

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/253 (2021. gada 17. februāris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 314/2004 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Zimbabvē

15

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/254 (2021. gada 18. februāris), ar ko Īstenošanas regulas (ES) 2020/761 un (ES) 2020/1988 un Regulas (EK) Nr. 218/2007 un (EK) Nr. 1518/2007 groza attiecībā uz Apvienotās Karalistes izcelsmes produktu importu un minētos produktus izslēdz no tarifa kvotām, kuru kvotas periods turpinās

17

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/255 (2021. gada 18. februāris), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2015/1998, ar ko nosaka sīki izstrādātus pasākumus kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā ( 1 )

23

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/256 (2021. gada 18. februāris), ar ko attiecībā uz ierakstu par Apvienoto Karalisti to trešo valstu, teritoriju, zonu vai nodalījumu sarakstā, no kuriem saistībā ar augsti patogēnisko putnu gripu atļauts importēt Savienībā un tranzītā caur to pārvadāt konkrētas mājputnu izcelsmes preces, groza Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikumu ( 1 )

36

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2021/257 (2021. gada 18. februāris), ar ko atbalsta Oslo rīcības plānu, ar kuru īsteno 1997. gada Konvenciju par kājnieku mīnu izmantošanas, uzglabāšanas, ražošanas un nodošanas aizliegumu un to iznīcināšanu

41

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2021/258 (2021. gada 18. februāris), ar ko groza Lēmumu 2011/101/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Zimbabvē

51

 

*

Komisijas Lēmums (ES, Euratom) 2021/259 (2021. gada 10. februāris), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus industriālās drošības jomā attiecībā uz klasificētām dotācijām

55

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/47/ES (2014. gada 3. aprīlis) par Savienībā izmantotu komerciālo transportlīdzekļu tehniskajām pārbaudēm uz ceļiem un par Direktīvas 2000/30/EK atcelšanu ( OV L 127, 29.4.2014. )

98

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top