EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:057:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 057, 2021. gada 18. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 57

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

64. gadagājums
2021. gada 18. februāris


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/240 (2021. gada 10. februāris), ar ko izveido tehniskā atbalsta instrumentu

1

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/241 (2021. gada 12. februāris), ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu

17

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/242 (2021. gada 11. februāris), ar kuru attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā, apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs (“Tepertős pogácsa” (GTĪ))

76

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/243 (2021. gada 11. februāris), ar kuru attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā, apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs (“Vinagre del Condado de Huelva” (ACVN))

77

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/244 (2021. gada 11. februāris), ar kuru attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā, apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs (“Cornouaille” (ACVN))

78

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/245 (2021. gada 11. februāris), ar kuru attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā, apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs (“Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)” (ACVN))

80

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/246 (2021. gada 11. februāris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (“Újfehértói meggy” (AĢIN))

82

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/247 (2021. gada 11. februāris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (“Liptovské droby” (AĢIN))

83

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/248 (2021. gada 11. februāris), ar ko apstiprina specifikācijas Savienības nozīmes grozījumus attiecībā uz aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi (“Venezia” (ACVN))

84

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/249 (2021. gada 17. februāris), ar kuru Īstenošanas regulu (ES) 2015/2197 groza attiecībā uz cieši korelētām valūtām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 ( 1 )

86

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes Īstenošanas lēmumā (KĀDP) 2020/1650 (2020. gada 6. novembris), ar ko īsteno Lēmumu 2012/642/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Baltkrieviju ( OV L 370 I, 6.11.2020. )

93

 

*

Labojums Padomes Īstenošanas regulā (ES) 2020/1648 (2020. gada 6. novembris), ar ko īsteno 8.a panta 1. punktu Regulā (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Baltkrieviju ( OV L 370 I, 6.11.2020. )

94

 

*

Labojums Komisijas Deleģētajā lēmumā (ES, Euratom) 2021/135 (2020. gada 12. novembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 ar sīki izstrādātiem nosacījumiem kopējā uzkrājumu fonda efektīvās uzkrājumu likmes aprēķināšanai ( OV L 42, 5.2.2021. )

95

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top