EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:034:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 034, 2021. gada 1. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 34

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

64. gadagājums
2021. gada 1. februāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2021/99 (2021. gada 25. janvāris) par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Mauritānijas Islāma Republiku par to, lai tiktu pagarināts tā protokola darbības termiņš, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Mauritānijas Islāma Republiku, un kura darbības termiņš beidzas 2020. gada 15. novembrī

1

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (Euratom) 2021/100 (2021. gada 25. janvāris), ar ko izveido īpašu finansējuma programmu kodoliekārtu dezekspluatācijai un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanai un atceļ Regulu (Euratom) Nr. 1368/2013

3

 

*

Padomes Regula (ES) 2021/101 (2021. gada 25. janvāris), ar ko izveido kodoliekārtu dezekspluatācijas palīdzības programmu Ignalinas kodolelektrostacijai Lietuvā un atceļ Regulu (ES) Nr. 1369/2013

18

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2021/102 (2021. gada 25. janvāris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Apvienotajā komitejā, kura izveidota ar Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses, attiecībā uz Apvienotās komitejas reglamenta pieņemšanu

29

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/103 (2021. gada 29. janvāris), ar ko oglekļa dioksīdu neapstiprina par 19. produkta veida biocīdos lietojamu esošu aktīvo vielu ( 1 )

31

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top