EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:029:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 029, 2021. gada 28. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 29

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

64. gadagājums
2021. gada 28. janvāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) 2021/77 (2021. gada 27. janvāris) par atteikumu atļaut konkrētas veselīguma norādes uz pārtikas produktiem, kuras neattiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/78 (2021. gada 27. janvāris), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2020/600, ar ko attiecībā uz konkrētiem pasākumiem Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes risināšanai atkāpjas no Īstenošanas regulas (ES) 2017/892, Īstenošanas regulas (ES) 2016/1150, Īstenošanas regulas (ES) Nr. 615/2014, Īstenošanas regulas (ES) 2015/1368 un Īstenošanas regulas (ES) 2017/39

5

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/79 (2021. gada 27. janvāris) par darbīgās vielas topramezona neapstiprināšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū ( 1 )

8

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/80 (2021. gada 27. janvāris) par oglekļa dioksīda neapstiprināšanu par pamatvielu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū ( 1 )

10

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/81 (2021. gada 27. janvāris), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū apstiprina pamatvielu Allium cepa L. sīpolu ekstraktu un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu ( 1 )

12

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/82 (2021. gada 27. janvāris), ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2015/2283 kā jaunu pārtikas produktu atļauj laist tirgū 6′-sialillaktozes nātrija sāli un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/2470 ( 1 )

16

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/83 (2021. gada 27. janvāris), ar ko attiecībā uz speciāli pilnvarotām fiziskām personām oficiālo kontroļu un citu oficiālo darbību veikšanai un pagaidu pasākumu piemērošanas periodu groza Īstenošanas regulu (ES) 2020/466 ( 1 )

23

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2021/84 (2021. gada 25. janvāris),

25

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/85 (2021. gada 27. janvāris) par Amerikas Savienoto Valstu tiesiskā regulējuma līdzvērtību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 648/2012 prasībām attiecībā uz centrālajiem darījumu partneriem, kuriem atļauju piešķir un kurus uzrauga ASV Vērtspapīru un biržas uzraudzības komisija ( 1 )

27

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top