EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:026:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 026, 2021. gada 26. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 26

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

64. gadagājums
2021. gada 26. janvāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

LĒMUMI

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2021/58 (2021. gada 14. janvāris), ar ko pagarina Eiropas Savienības KDAP misijas Mali (EUCAP Sahel Mali) misijas vadītāja pilnvaru termiņu (EUCAP Sahel Mali/1/2021)

1

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2021/59 (2021. gada 14. janvāris) par Eiropas Savienības Integrētas robežu pārvaldības palīdzības misijas Lībijā (EUBAM Libya) vadītāja iecelšanu (EUBAM Libya/1/2021)

3

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/60 (2021. gada 22. janvāris), ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificēto kukurūzu MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 un tādu ģenētiski modificēto kukurūzu, kurā kombinēti divi vai trīs vienkārši notikumi MON 87427, MON 89034, MIR162 un NK603, no tās sastāv vai ir no tās ražoti, un atceļ Īstenošanas lēmumu (ES) 2018/1111 (izziņots ar dokumenta numuru C(2021) 150)  ( 1 )

5

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/61 (2021. gada 22. janvāris), ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificēto kukurūzu MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 un tādu ģenētiski modificēto kukurūzu, kurā kombinēti divi, trīs vai četri vienkārši notikumi MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 un NK603, no tās sastāv vai ir no tās ražoti (izziņots ar dokumenta numuru C(2021) 255)  ( 1 )

12

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/62 (2021. gada 22. janvāris), ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atjauno atļauju laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificēto kukurūzu MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), no tās sastāv vai ir no tās ražoti (izziņots ar dokumenta numuru C(2021) 260)  ( 1 )

19

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/63 (2021. gada 22. janvāris), ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atjauno atļauju laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificēto kukurūzu MON 89034 (MON-89Ø34-3), no tās sastāv vai ir no tās ražoti (izziņots ar dokumenta numuru C(2021) 261)  ( 1 )

25

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/64 (2021. gada 22. janvāris), ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificēto soju SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), no tās sastāv vai ir no tās ražoti (izziņots ar dokumenta numuru C(2021) 266)  ( 1 )

31

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/65 (2021. gada 22. janvāris), ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificēto kukurūzu MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 un ģenētiski modificēto kukurūzu, kurā kombinēti divi vai trīs vienkārši notikumi MON 87427, MON 89034, MIR162 un MON 87411, no tās sastāv vai ir no tās ražoti (izziņots ar dokumenta numuru C(2021) 268)  ( 1 )

37

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/66 (2021. gada 22. janvāris), ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificēto soju MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, no tās sastāv vai ir no tās ražoti (izziņots ar dokumenta numuru C(2021) 285)  ( 1 )

44

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/67 (2021. gada 22. janvāris), ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atjauno atļauju laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificēto kukurūzu MON 88017 (MON-88Ø17-3), no tās sastāv vai ir no tās ražoti (izziņots ar dokumenta numuru C(2021) 286)  ( 1 )

50

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/68 (2021. gada 25. janvāris), ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam (ES) 2020/1809 par konkrētiem aizsargpasākumiem saistībā ar augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumiem dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2021) 482)  ( 1 )

56

 

 

PROCESUĀLIE NOTEIKUMI

 

*

Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūras Koordinācijas komitejas Lēmums par iekšējiem noteikumiem attiecībā uz datu subjektu noteiktu tiesību ierobežojumiem saistībā ar persondatu apstrādi aģentūras darbības ietvaros

116

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top