EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:011:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 011, 2021. gada 14. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 11

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

64. gadagājums
2021. gada 14. janvāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/24 (2021. gada 13. janvāris), ar ko attiecībā uz ierakstu par Apvienoto Karalisti to trešo valstu, teritoriju, zonu vai nodalījumu sarakstā, no kuriem saistībā ar augsti patogēnisko putnu gripu atļauts importēt Savienībā un tranzītā caur to pārvadāt konkrētas mājputnu izcelsmes preces, groza Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikumu ( 1 )

1

 

*

Komisijas Regula (ES) 2021/25 (2021. gada 13. janvāris), ar kuru attiecībā uz 39. starptautisko grāmatvedības standartu un 4., 7., 9. un 16. starptautisko finanšu pārskatu standartu groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 ( 1 )

7

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2021/26 (2021. gada 12. janvāris), ar ko vēlreiz pagarina ar Lēmumu (ES) 2020/430 ieviesto un ar Lēmumiem (ES) 2020/556, (ES) 2020/702, (ES) 2020/970, (ES) 2020/1253 un (ES) 2020/1659 pagarināto pagaidu atkāpi no Padomes reglamenta, ņemot vērā ceļošanas grūtības, ko Savienībā izraisījusi Covid-19 pandēmija

19

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2020/1577 (2020. gada 21. septembris), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu ( OV L 361, 30.10.2020. )

21

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top