EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:438:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 438, 2020. gada 28. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 438

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

63. gadagājums
2020. gada 28. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2202 (2020. gada 22. decembris), ar ko Regulas (EK) Nr. 1251/2008 III pielikumu groza attiecībā uz ierakstiem par Apvienoto Karalisti un atkarīgajām teritorijām to trešo valstu, teritoriju, zonu vai nodalījumu sarakstā, no kurām Eiropas Savienībā atļauts importēt akvakultūras dzīvnieku sūtījumus ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2203 (2020. gada 22. decembris), ar ko Īstenošanas regulas (ES) 2018/659 I pielikumu groza attiecībā uz ierakstiem par Apvienoto Karalisti un atkarīgajām teritorijām to trešo valstu un to teritoriju daļu sarakstos, no kurām Savienībā atļauts ievest zirgu dzimtas dzīvnieku un to spermas, olšūnu un embriju sūtījumus ( 1 )

4

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2204 (2020. gada 22. decembris), ar ko Regulas (ES) Nr. 206/2010 I un II pielikumu groza attiecībā uz ierakstiem par Apvienoto Karalisti un tās atkarīgajām teritorijām to trešo valstu, to teritoriju vai daļu sarakstos, no kurām Savienībā atļauts ievest konkrētus dzīvniekus un svaigu gaļu ( 1 )

7

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2205 (2020. gada 22. decembris), ar ko Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikumu groza attiecībā uz ierakstiem par Apvienoto Karalisti un tās atkarīgo teritoriju Gērnsiju to trešo valstu, teritoriju, zonu vai nodalījumu sarakstā, no kuriem Savienībā atļauts ievest vai tranzītā caur to pārvadāt mājputnu un mājputnu produktu sūtījumus ( 1 )

11

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2206 (2020. gada 22. decembris), ar ko Regulas (EK) Nr. 119/2009 I pielikumu groza attiecībā uz ierakstu par Apvienoto Karalisti to trešo valstu vai to daļu sarakstā, no kurām Savienībā atļauts ievest savvaļas zaķu dzimtas dzīvnieku, noteiktu savvaļas sauszemes zīdītāju un saimniecībās audzētu trušu gaļas sūtījumus ( 1 )

15

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2207 (2020. gada 22. decembris), ar ko Regulas (ES) Nr. 605/2010 I pielikumu groza attiecībā uz ierakstiem par Apvienoto Karalisti un tās atkarīgajām teritorijām to trešo valstu vai to daļu sarakstā, no kurām Savienībā atļauts ievest lietošanai pārtikā paredzētu svaigpienu, piena produktus, jaunpienu un jaunpiena produktus ( 1 )

18

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2208 (2020. gada 22. decembris), ar ko iekļauj Apvienoto Karalisti kā trešo valsti, no kuras atļauts Savienībā importēt siena un salmu sūtījumus ( 1 )

21

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2209 (2020. gada 22. decembris), ar ko attiecībā uz ierakstiem par Apvienoto Karalisti un tās atkarīgajām teritorijām to trešo valstu vai to reģionu sarakstā, no kuriem atļauts ievest Eiropas Savienībā lietošanai pārtikā paredzētus konkrētus dzīvniekus un preces, groza Īstenošanas regulas (ES) 2019/626 I, II un III pielikumu ( 1 )

24

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2210 (2020. gada 22. decembris), ar ko Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 III, VI, VII, IX, X, XI un XII pielikumu groza attiecībā uz prasībām, kas piemērojamas Ziemeļīrijas aizsargājamai zonai un aizliegumiem, un attiecībā uz prasībām augu, augu produktu un citu objektu ievešanai Savienībā no Apvienotās Karalistes ( 1 )

28

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2211 (2020. gada 22. decembris), ar ko Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 VI pielikumu groza attiecībā uz Apvienoto Karalisti

41

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/2212 (2020. gada 22. decembris), ar ko attiecībā uz Apvienotās Karalistes un atkarīgās teritorijas Džērsijas GSE statusu groza Lēmuma 2007/453/EK pielikumu (izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 9453)  ( 1 )

44

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/2213 (2020. gada 22. decembris), ar ko Lēmuma 2007/777/EK II pielikumu groza attiecībā uz ierakstiem par Apvienoto Karalisti un tās atkarīgajām teritorijām to trešo valstu vai to daļu sarakstā, no kurām Savienībā atļauts importēt lietošanai pārtikā paredzētu noteiktu gaļas produktu un apstrādātu kuņģu, pūšļu un zarnu sūtījumus (izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 9547)  ( 1 )

48

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/2214 (2020. gada 22. decembris), ar ko Īstenošanas lēmuma 2012/137/ES I pielikumu groza attiecībā uz ierakstu par Apvienoto Karalisti to trešo valstu vai to daļu sarakstā, no kurām Savienībā atļauts ievest cūku sugu mājdzīvnieku spermu (izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 9551)  ( 1 )

51

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/2215 (2020. gada 22. decembris), ar ko Īstenošanas lēmuma 2011/630/ES I pielikumu groza attiecībā uz Apvienotās Karalistes un dažu atkarīgo teritoriju iekļaušanu to trešo valstu vai to daļu sarakstā, no kurām Savienībā atļauts ievest liellopu sugu mājdzīvnieku spermu (izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 9552)  ( 1 )

54

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/2216 (2020. gada 22. decembris), ar ko groza Lēmuma 2006/168/EK I pielikumu attiecībā uz ierakstu par Apvienoto Karalisti un dažām atkarīgajām teritorijām to trešo valstu sarakstā, no kurām Savienībā atļauts importēt liellopu embrijus ( 1 )

57

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/2217 (2020. gada 22. decembris), ar ko Lēmuma 2010/472/ES I un III pielikumu groza attiecībā uz ierakstu par Apvienoto Karalisti to trešo valstu vai to daļu sarakstos, no kurām Savienībā atļauts importēt aitu un kazu spermu, olšūnas un embrijus (izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 9554)  ( 1 )

60

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/2218 (2020. gada 22. decembris), ar ko groza Lēmuma 2011/163/ES pielikumu attiecībā uz Apvienotās Karalistes un tās atkarīgo teritoriju iesniegto atlieku pārraudzības plānu apstiprināšanu (izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 9556)  ( 1 )

63

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/2219 (2020. gada 22. decembris) par Apvienotajā Karalistē ražotā dārzeņu pavairošanas un stādāmā materiāla, kas nav sēklas, augļaugu pavairošanas materiāla un augļu ražošanai paredzēto augļaugu līdzvērtību (izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 9590)  ( 1 )

66

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top