EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:426:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 426, 2020. gada 17. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 426

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

63. gadagājums
2020. gada 17. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/2114 (2020. gada 16. decembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1008/2008, īslaicīgi pagarinot ārkārtējos pasākumus, lai mazinātu Covid-19 pandēmijas ietekmi uz apkalpošanas uz zemes pakalpojumu sniedzēja izraudzīšanos ( 1 )

1

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/2115 (2020. gada 16. decembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1008/2008, īslaicīgi pagarinot ārkārtējos pasākumus, lai mazinātu Covid-19 pandēmijas ietekmi uz darbības licencēm ( 1 )

4

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2116 (2020. gada 16. decembris), ar ko atjauno atļauju Escherichia coli ATCC 9637 producētu L-histidīna monohidrohlorīda monohidrātu izmantot par barības piedevu lašu dzimtas zivīm un atļauj to plašāk izmantot citām zivīm, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 244/2007 ( 1 )

7

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2117 (2020. gada 16. decembris), ar ko atjauno atļauju selēnmetionīnu, kas producēts ar Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, ar jaunu nosaukumu “ar selēnu bagātināts raugs Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399” izmantot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem un atceļ Regulu (EK) Nr. 900/2009 ( 1 )

11

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2118 (2020. gada 16. decembris), ar ko atjauno atļauju Pediococcus pentosaceus DSM 16244 izmantot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem un atceļ Regulu (ES) Nr. 514/2010 ( 1 )

15

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2119 (2020. gada 16. decembris), ar ko atjauno atļauju citronskābes, sorbīnskābes, timola un vanilīna preparātu izmantot par barības piedevu visiem atšķirtiem cūku sugas dzīvniekiem, gaļas cāļiem, dējējvistu cāļiem, visiem retāk audzētu sugu gaļas putniem un visiem retāk audzētu sugu putniem, kurus audzē dēšanai, un atceļ Regulu (ES) Nr. 1117/2010 un (ES) Nr. 849/2012 (atļaujas turētājs – Vetagro SpA) ( 1 )

18

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2120 (2020. gada 16. decembris), ar ko attiecībā uz atļauju lietot illītmontmorilonīta preparātu par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem groza Īstenošanas regulu (ES) 2016/1964 ( 1 )

22

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2121 (2020. gada 16. decembris) par atļauju Komagataella phaffii DSM 32854 producētas 6-fitāzes preparātu lietot par barības piedevu visu sugu mājputniem, dekoratīvajiem putniem, sivēniem, nobarojamām cūkām, sivēnmātēm un mazāk izplatītu sugu nobarojamām vai vaislas cūkām (atļaujas turētājs Huvepharma EOOD) ( 1 )

28

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2122 (2020. gada 16. decembris), ar ko 2021. gadam dažām Norvēģijas izcelsmes precēm, kas iegūtas tādu lauksaimniecības produktu pārstrādē, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 510/2014, piešķir neierobežotu beznodokļu piekļuvi Savienības tirgum

32

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2020/2123 (2020. gada 11. novembris), ar ko Vācijas Federatīvajai Republikai un Dānijas Karalistei piešķir atkāpi attiecībā uz projektu “Kriegers Flak – kombinēts elektrotīkla risinājums” saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/943 64. pantu (izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 7948)  ( 1 )

35

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/2124 (2020. gada 9. decembris) par Savienības atļaujas nepiešķiršanu biocīdu saimei Contec Hydrogen Peroxide (izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 8394)

54

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/2125 (2020. gada 16. decembris), ar ko Nunavutas valdību atzīst par struktūru, kura pilnvarota izdot dokumentus, kas apliecina atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1007/2009 no roņiem iegūtu izstrādājumu laišanai Savienības tirgū

56

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/2126 (2020. gada 16. decembris) par dalībvalstu ikgadējo emisiju sadales apjomu noteikšanu 2021.–2030. gada periodam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/842 ( 1 )

58

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/2127 (2020. gada 16. decembris), ar ko groza Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2019/541 par Singapūrā apstiprinātām biržām un atzītiem tirgus uzturētājiem piemērojamā tiesiskā un uzraudzības regulējuma līdzvērtīgumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 ( 1 )

65

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/2128 (2020. gada 16. decembris), ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 9356)  ( 1 )

68

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top