EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:423:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 423, 2020. gada 15. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 423

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

63. gadagājums
2020. gada 15. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2079 (2020. gada 8. decembris), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu attiecībā uz reģistrēto stiprā alkoholiskā dzēriena ģeogrāfiskās izcelsmes norādi (“Münchener Kümmel”)

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2080 (2020. gada 9. decembris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

3

 

*

Komisijas Regula (ES) 2020/2081 (2020. gada 14. decembris), ar ko attiecībā uz tetovēšanas tinšu vai permanentā grima sastāvā esošām vielām groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), XVII pielikumu ( 1 )

6

 

*

Komisijas Īstenošanas regula 2020/2082 (2020. gada 14. decembris) kas nosaka mobilā savienojuma pabeigšanas visas Savienības maksimālo likmju vidējo svērto vērtību un atceļ Īstenošanas regulu (ES) 2019/2116

18

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2083 (2020. gada 14. decembris), ar ko attiecībā uz ierakstu par Japānu to trešo valstu, teritoriju, zonu vai nodalījumu sarakstā, no kuriem saistībā ar augsti patogēnisko putnu gripu atļauts Savienībā importēt vai tranzītā caur to pārvadāt konkrētas mājputnu izcelsmes preces, groza Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikumu ( 1 )

20

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2084 (2020. gada 14. decembris), ar ko groza un labo Īstenošanas regulu (ES) 2018/2067 par datu verifikāciju un verificētāju akreditāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK ( 1 )

23

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2085 (2020. gada 14. decembris), ar ko groza un labo Īstenošanas regulu (ES) 2018/2066 par siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringu un ziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK ( 1 )

37

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2086 (2020. gada 14. decembris), ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2020/532 groza attiecībā uz atkāpi no Īstenošanas regulas (ES) Nr. 809/2014 saistībā ar uzraudzības pārbaudēm, kuras attiecas uz platībatkarīgā atbalsta shēmu atbalsta pieteikumiem un platībatkarīgā atbalsta pasākumu maksājuma pieprasījumiem

48

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2087 (2020. gada 14. decembris), ar ko darbīgās vielas mankoceba apstiprinājumu neatjauno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu ( 1 )

50

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva (ES) 2020/2088 (2020. gada 11. decembris), ar ko attiecībā uz rotaļlietās esošu alergēnu smaržvielu marķēšanu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/48/EK II pielikumu ( 1 )

53

 

*

Komisijas Direktīva (ES) 2020/2089 (2020. gada 11. decembris), ar ko attiecībā uz alergēnu smaržvielu aizliegumu rotaļlietās groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/48/EK II pielikumu ( 1 )

58

 

 

LĒMUMI

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2020/2090 (2020. gada 4. decembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2013/10 par euro banknošu nominālvērtībām, parametriem, atveidošanu, apmaiņu un izņemšanu no apgrozības (ECB/2020/60)

62

 

 

PAMATNOSTĀDNES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2020/2091 (2020. gada 4. decembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2003/5 par pasākumu īstenošanu, lai novērstu euro banknošu neatļautu atveidošanu, un par euro banknošu maiņu un izņemšanu no apgrozības (ECB/2020/61)

65

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top