EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:409:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 409, 2020. gada 4. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 409

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

63. gadagājums
2020. gada 4. decembris


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2020/1828 (2020. gada 25. novembris) par pārstāvības prasībām patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai un ar ko atceļ Direktīvu 2009/22/EK ( 1 )

1

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2020/1829 (2020. gada 24. novembris) par to, lai Eiropas Savienības vārdā iesniegtu priekšlikumus grozīt Bāzeles Konvencijas par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu IV pielikumu un dažus ierakstus II un IX pielikumā izskatīšanai Pušu konferences piecpadsmitajā sanāksmē, un par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem minētajā sanāksmē attiecībā uz citu minētās konvencijas Pušu priekšlikumiem grozīt IV pielikumu un dažus ierakstus minētās konvencijas II, VIII un IX pielikumā

28

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2020/1830 (2020. gada 27. novembris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Konvencijas par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu aizsardzību (Bernes konvencija) pastāvīgās komitejas 40. sanāksmē

34

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2020/1831 (2020. gada 30. novembris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Apvienotajā padomē, kura izveidota ar Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un DAK EPN valstīm, no otras puses, attiecībā uz dažu minētā nolīguma IV pielikumā iekļauto references daudzumu koriģēšanu

36

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes Direktīvā (ES) 2020/262 (2019. gada 19. decembris), ar ko nosaka akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu (pārstrādāta redakcija) ( OV L 58, 27.2.2020. )

38

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top