EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:406:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 406, 2020. gada 3. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 406

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

63. gadagājums
2020. gada 3. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/1816 (2020. gada 17. jūlijs), ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz paziņojumā par etalonu sniedzamo skaidrojumu par to, kā katrā sniegtajā un publicētajā etalonā atspoguļoti vidiskie, sociālie un pārvaldības faktori ( 1 )

1

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/1817 (2020. gada 17. jūlijs), ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz satura minimumu skaidrojumā par to, kā etalonu noteikšanas metodoloģijā atspoguļoti vidiskie, sociālie un pārvaldības faktori ( 1 )

12

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/1818 (2020. gada 17. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz standartu minimumu ES klimata pārejas etaloniem un Parīzes nolīgumam pielāgotiem ES etaloniem

17

 

*

Komisijas Regula (ES) 2020/1819 (2020. gada 2. decembris), ar ko attiecībā uz krāsvielu izmantošanu laša aizstājējos groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu ( 1 )

26

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1820 (2020. gada 2. decembris), ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2015/2283 atļauj kā jaunu pārtikas produktu tirgū laist kaltētas Euglena gracilis un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/2470 ( 1 )

29

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1821 (2020. gada 2. decembris), ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2015/2283 atļauj kā jaunu pārtikas produktu laist tirgū Panax notoginseng un Astragalus membranaceus ekstraktu un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/2470 ( 1 )

34

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1822 (2020. gada 2. decembris), ar ko uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2015/2283 pamata kā jaunu pārtikas produktu atļauj laist tirgū hromu saturošu rauga (Yarrowia lipolytica) biomasu un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/2470 ( 1 )

39

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1823 (2020. gada 2. decembris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 234/2011, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1331/2008, ar ko nosaka vienotu atļauju piešķiršanas procedūru attiecībā uz pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem ( 1 )

43

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1824 (2020. gada 2. decembris), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2017/2468, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2283 par jauniem pārtikas produktiem nosaka administratīvās un zinātniskās prasības attiecībā uz tradicionālajiem pārtikas produktiem no trešām valstīm ( 1 )

51

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1825 (2020. gada 2. decembris), ar ko Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 7. un 8. pantu groza attiecībā uz pagaidu pasākumiem konkrētu augu, augu produktu vai citu objektu ievešanai vai pārvietošanai Savienības teritorijā

58

 

 

LĒMUMI

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2020/1826 (2020. gada 1. decembris), ar ko ieceļ ES spēku komandieri Eiropas Savienības militārajai operācijai ar mērķi palīdzēt Somālijas piekrastē novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas un atturēt no šādiem nodarījumiem (Atalanta) un atceļ Lēmumu (KĀDP) 2020/895 (ATALANTA/3/2020)

60

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2020/1827 (2020. gada 26. maijs) par pasākumiem SA.39990 – (2016/C) (ex 2016/NN) (ex 2014/FC) (ex 2014/CP), ko īstenojusi Beļģija par labu Ducatt nv (izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 3287)  ( 1 )

62

 

 

Labojumi

 

 

Labojums Padomes Lēmumā (ES) 2020/1410 (2020. gada 25. septembris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Pasaules Muitas organizācijas Harmonizētās sistēmas komitejas 66. sesijā attiecībā uz klasifikācijas atzinumu, klasifikācijas lēmumu, Harmonizētās sistēmas skaidrojumu grozījumu vai citu padomu par Harmonizētās sistēmas interpretāciju iecerēto pieņemšanu un attiecībā uz ieteikumu pieņemšanu par vienveidības nodrošināšanu Harmonizētās sistēmas konvencijā paredzētās Harmonizētās sistēmas interpretācijā ( OV L 327, 8.10.2020. )

67

 

*

Labojums Padomes Lēmumā (ES) 2020/1532 (2020. gada 12. oktobris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Pasaules Muitas organizācijas Harmonizētās sistēmas komitejas 66. sesijā attiecībā uz klasifikācijas atzinumu, klasifikācijas lēmumu, Harmonizētās sistēmas skaidrojumu grozījumu vai citu padomu par Harmonizētās sistēmas interpretāciju iecerēto pieņemšanu un attiecībā uz ieteikumu pieņemšanu par vienveidības nodrošināšanu Harmonizētās sistēmas konvencijā paredzētās Harmonizētās sistēmas interpretācijā ( OV L 352, 22.10.2020. )

73

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top