EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:397:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 397, 2020. gada 26. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 397

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

63. gadagājums
2020. gada 26. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/1758 (2020. gada 28. augusts), ar ko Deleģēto regulu (ES) 2019/2238 groza attiecībā uz augstas izdzīvotības un de minimis atbrīvojumiem, kuri piemērojami dažām demersālajām zvejniecībām Ziemeļjūrā

1

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/1759 (2020. gada 28. augusts), ar ko labo Deleģēto regulu (ES) Nr. 1394/2014, ar kuru izveido izmetumu plānu dažām pelaģiskajām zvejniecībām, kas darbojas dienvidrietumu ūdeņos

4

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1760 (2020. gada 25. novembris) par atļauju Bacillus subtilis DSM 25841 preparātu izmantot par barības piedevu visu sugu cūkām, arī sivēnmātēm (kas nav laktācijas periodā), lai labvēlīgi ietekmētu zīdāmus sivēnus (atļaujas turētājs Chr. Hansen A/S) ( 1 )

6

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1761 (2020. gada 25. novembris) par atļauju L-cisteīna hidrohlorīda monohidrātu, kas iegūts fermentācijā ar Escherichia coli KCCM 80109 un KCCM 80197, izmantot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem ( 1 )

10

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1762 (2020. gada 25. novembris) par atļauju Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 un Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 preparātu izmantot par barības piedevu visu sugu mājputniem, kas paredzēti gaļai vai audzēti dēšanai vai vaislai (atļaujas turētājs Chr. Hansen A/S) ( 1 )

14

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1763 (2020. gada 25. novembris), ar ko formaldehīdu apstiprina par 2. un 3. produkta veida biocīdos lietojamu esošu aktīvo vielu ( 1 )

17

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1764 (2020. gada 25. novembris) par atļauju dinātrija 5′-inozinātu, kas iegūts fermentācijā ar Corynebacterium stationis KCCM 80161, izmantot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem ( 1 )

21

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/1765 (2020. gada 25. novembris), ar ko hlorofēnu neapstiprina par 2. produkta veida biocīdos lietojamu esošu aktīvo vielu ( 1 )

24

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/1766 (2020. gada 25. novembris), ar ko uz ierobežotu laikposmu nosaka, ka tiesiskais regulējums, ko piemēro Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem, ir līdzvērtīgs saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 909/2014

26

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Nolīgumā starp Eiropas Savienību un Indonēzijas Republikas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem ( OV L 264, 8.10.2011. )

29

 

*

Labojums Komisijas Regulā (ES) 2020/1683 (2020. gada 12. novembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem II un III pielikumu ( OV L 379, 13.11.2020. )

30

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top