EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:386:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 386, 2020. gada 18. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 386

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

63. gadagājums
2020. gada 18. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1716 (2020. gada 11. novembris), ar kuru attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā, apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs (“Paprika Žitava” / “Žitavská paprika” (ACVN))

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1717 (2020. gada 11. novembris), ar kuru attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā, apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs (“Vinagre de Jerez” (ACVN))

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1718 (2020. gada 11. novembris), ar kuru attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā, apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs (“Peperone di Senise” (AĢIN))

4

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1719 (2020. gada 11. novembris), ar kuru attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā, apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs (“Casciotta d’Urbino” (ACVN))

5

 

*

Komisijas Regula (ES) 2020/1720 (2020. gada 17. novembris), ar ko attiecībā uz lolojumdzīvnieku barības importu no Gruzijas groza Regulu (ES) Nr. 142/2011 ( 1 )

6

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1721 (2020. gada 17. novembris), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1700 precizē izlases apsekojuma ienākumu un dzīves apstākļu jomā par veselību un dzīves kvalitāti datu kopu tehniskos aspektus ( 1 )

9

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2020/1722 (2020. gada 16. novembris) par Savienības kvotu kopapjomu, kas piešķirams ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā attiecībā uz 2021. gadu (izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 7704)  ( 1 )

26

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/1723 (2020. gada 16. novembris) par pasākumiem, ar kuriem novērš mutes un nagu sērgas vīrusa ievešanu Savienībā no Alžīrijas, Ēģiptes, Izraēlas, Libānas, Lībijas, Marokas, Palestīnas, Sīrijas, Tunisijas un Turcijas (izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 7661)  ( 1 )

28

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/1724 (2020. gada 17. novembris), ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam (ES) 2020/1654 par dažiem pagaidu aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnisko H5N8 apakštipa putnu gripu Apvienotajā Karalistē (izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 8126)  ( 1 )

35

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/1725 (2020. gada 17. novembris), ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam (ES) 2020/1664 par dažiem pagaidu aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnisko H5N8 apakštipa putnu gripu Vācijā (izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 8128)  ( 1 )

38

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top