EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:377:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 377, 2020. gada 11. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 377

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

63. gadagājums
2020. gada 11. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1665 (2020. gada 4. novembris), ar kuru attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā, apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs (“Dwójniak staropolski tradycyjny” (GTĪ))

1

 

*

Komisijas Regula (ES) 2020/1666 (2020. gada 10. novembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2003/2003 par mēslošanas līdzekļiem groza, lai I pielikumā iekļautu jaunu EK mēslošanas līdzekļu tipu ( 1 )

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1667 (2020. gada 10. novembris), ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2020/977 groza attiecībā uz periodu, kurā piemēro pagaidu pasākumus saistībā ar bioloģisko produktu ražošanas kontroli ( 1 )

5

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1668 (2020. gada 10. novembris), ar ko nosaka informācijas un komunikācijas sistēmas detaļas un funkcijas, kas jāizmanto Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/515 par citā dalībvalstī likumīgi tirgotu preču savstarpēju atzīšanu piemērošanā ( 1 )

7

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/1669 (2020. gada 10. novembris) par izmēģinājuma projektu, ar kuru, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu, īsteno konkrētus administratīvās sadarbības noteikumus, kas izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2018/1807 par satvaru nepersondatu brīvai apritei Eiropas Savienībā ( 1 )

10

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/1670 (2020. gada 10. novembris), ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam (ES) 2020/1606 par konkrētiem pagaidu aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnisko H5N8 apakštipa putnu gripu Nīderlandē (izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 7912)  ( 1 )

13

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top