EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:354:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 354, 2020. gada 26. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 354

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

63. gadagājums
2020. gada 26. oktobris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1546 (2020. gada 23. oktobris), ar ko nosaka struktūru un detalizētu kārtību to avotu un metožu uzskaitījumam, ko izmanto, lai saskaņā ar Eiropas kontu sistēmu (EKS 2010) sagatavotu nacionālā kopienākuma kopsummas un to sastāvdaļas ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1547 (2020. gada 23. oktobris), ar kuru labo Īstenošanas regulas (ES) 2018/274, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1308/2013 piemērojama attiecībā uz vīnogulāju stādīšanas atļauju sistēmu, sertifikāciju, preču ievešanas un izvešanas reģistru, obligātajām deklarācijām un paziņojumiem un kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1306/2013 piemērojama attiecībā uz saistītajām pārbaudēm, un ar ko atceļ Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2015/561, poļu valodas versiju

4

 

 

LĒMUMI

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2020/1548 (2020. gada 13. oktobris) par Eiropas Savienības Robežu palīdzības misijas Rafas šķērsošanas punktā (EU BAM Rafah) vadītāja iecelšanu amatā (EU BAM Rafah/2/2020)

5

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/1549 (2020. gada 22. oktobris), ar ko atceļ Lēmumu 2004/200/EK par pasākumiem, lai novērstu Pepino mozaīkas vīrusa ievešanu un izplatīšanos Kopienā (izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 7139)

7

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/1550 (2020. gada 23. oktobris), ar ko attiecībā uz kontrolēm, kuras Komisijas ekspertiem dalībvalstīs jāveic, lai pārbaudītu Savienības agropārtikas ķēdes tiesību aktu piemērošanu, izveido daudzgadu programmu laikposmam no 2021. līdz 2025. gadam

9

 

 

IETEIKUMI

 

*

Padomes Ieteikums (ES) 2020/1551 (2020. gada 22. oktobris), ar ko groza Ieteikumu (ES) 2020/912 par pagaidu ierobežojumu nebūtiskiem ceļojumiem uz ES un iespējamu šāda ierobežojuma atcelšanu

19

 

 

PAMATNOSTĀDNES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2020/1552 (2020. gada 14. oktobris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2020/50)

22

 

*

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2020/1553 (2020. gada 14. oktobris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/24 par Eiropas Centrālās bankas statistikas pārskatu sniegšanas prasībām ceturkšņa finanšu pārskatu jomā (ECB/2020/51)

24

 

*

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2020/1554 (2020. gada 14. oktobris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2011/23 attiecībā uz pārskatu par ārējās statistikas kvalitāti sniegšanas biežumu Eiropas Centrālajai bankai (ECB/2020/52)

26

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top