EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:245:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 245, 2020. gada 30. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 245

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

63. gadagājums
2020. gada 30. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1120 (2020. gada 23. jūlijs), ar ko nosaukumam “Adamclisi” (ACVN) piešķir Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 99. pantā minēto aizsardzību

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1121 (2020. gada 29. jūlijs) par lietotāju statistikas datu un atsauksmju par vienotās digitālās vārtejas pakalpojumiem vākšanu un kopīgu izmantošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1724 ( 1 )

3

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/1122 (2020. gada 28. jūlijs) par DNV GL AS atzīšanu par iekšzemes ūdensceļu kuģu klasifikācijas sabiedrību atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai (ES) 2016/1629

15

 

*

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes Lēmums (ES) 2020/1123 (2020. gada 10. jūnijs), ar ko atjauno pagaidu prasību fiziskām vai juridiskām personām, kam ir neto īsās pozīcijas, uz laiku pazemināt neto īso pozīciju paziņošanas robežvērtības attiecībā uz to uzņēmumu emitēto akciju kapitālu, kuru akcijas ir atļauts tirgot regulētā tirgū, virs noteiktas robežvērtības, informēt kompetentās iestādes saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 236/2012 28. panta 1. punkta a) apakšpunktu

17

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes Ieteikumā (ES) 2020/912 (2020. gada 30. jūnijs) par pagaidu ierobežojumu nebūtiskiem ceļojumiem uz ES un iespējamu šāda ierobežojuma atcelšanu ( OV L 208 I, 1.7.2020. )

31

 

*

Labojums Komisijas Regulā (ES) 2020/1085 (2020. gada 23. jūlijs), ar ko attiecībā uz hlorpirifosa un hlorpirifosmetila maksimālajiem atlieku līmeņiem noteiktos produktos vai uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un V pielikumu ( OV L 239, 24.7.2020. )

32

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top