EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:225:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 225, 2020. gada 14. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 225

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

63. gadagājums
2020. gada 14. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1017 (2020. gada 13. jūlijs), ar kuru nosaka maksimālos budžeta apjomus, kas 2020. gadā piemērojami dažām Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1307/2013 paredzētām tiešā atbalsta shēmām

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1018 (2020. gada 13. jūlijs), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū dzelzs pirofosfātu apstiprina par darbīgo vielu ar zemu kaitīguma pakāpi un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

9

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1019 (2020. gada 13. jūlijs), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) 2015/840

13

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1020 (2020. gada 13. jūlijs), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 801/2014

15

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

*

ANO Noteikumi Nr. 12 – Vienoti noteikumi par transportlīdzekļu apstiprināšanu attiecībā uz vadītāja aizsardzību no stūres iekārtas trieciena gadījumā [2020/1021]

17

 

*

Lēmums Nr. 1/2020, ko pieņēmusi Apvienotā komiteja, kas izveidota ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (2020. gada 12. jūnijs), ar ko groza Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas [2020/1022]

53

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top