EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:194:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 194, 2020. gada 18. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 194

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

63. gadagājums
2020. gada 18. jūnijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) 2020/797 (2020. gada 17. jūnijs), ar ko attiecībā uz prasībām, kas attiecas uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuru izcelsme ir Savienībā un kuri nosūtīti atpakaļ uz Savienību pēc tam, kad trešā valsts tos liegusi ievest savā teritorijā, groza Regulu (ES) Nr. 142/2011 ( 1 )

1

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/798 (2020. gada 17. jūnijs), ar ko groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2020/47 par aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnisko H5N8 apakštipa putnu gripu dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 4134)  ( 1 )

6

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

*

Eiropas Savienības un Šveices Apvienotās gaisa transporta komitejas, kas izveidota saskaņā ar Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par gaisa transportu, Lēmums Nr. 1/2020 (2020. gada 15. jūnijs), ar ko aizstāj pielikumu Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par gaisa transportu [2020/799]

17

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top