EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:188:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 188, 2020. gada 15. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 188

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

63. gadagājums
2020. gada 15. jūnijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/777 (2020. gada 12. jūnijs), ar ko pēc Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/798 transponēšanas termiņa pagarināšanas attiecībā uz piemērošanas datumiem un dažiem pārejas noteikumiem groza Īstenošanas regulu (ES) 2018/763 ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/778 (2020. gada 12. jūnijs), ar ko pēc Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/797 transponēšanas termiņa pagarināšanas attiecībā uz piemērošanas datumiem groza Īstenošanas regulu (ES) 2019/773 ( 1 )

4

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/779 (2020. gada 12. jūnijs), ar ko pēc Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/797 transponēšanas termiņa pagarināšanas attiecībā uz piemērošanas datumiem groza Īstenošanas regulu (ES) 2019/250 ( 1 )

6

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/780 (2020. gada 12. jūnijs), ar ko Regulu (ES) Nr. 445/2011 un Īstenošanas regulu (ES) 2019/779 groza attiecībā uz pasākumiem, ar kuriem Covid-19 pandēmijas dēļ pagarina par tehnisko apkopi atbildīgo dzelzceļa struktūru dažu sertifikātu un dažu pārejas pasākumu derīguma termiņu ( 1 )

8

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/781 (2020. gada 12. jūnijs), ar ko pēc Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/797 transponēšanas termiņa pagarināšanas attiecībā uz piemērošanas datumiem un dažiem pārejas noteikumiem groza Īstenošanas regulu (ES) 2018/545 ( 1 )

11

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/782 (2020. gada 12. jūnijs), ar ko pēc Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/798 transponēšanas termiņa pagarināšanas attiecībā uz piemērošanas datumiem groza Deleģētās regulas (ES) 2018/761 un (ES) 2018/762 ( 1 )

14

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/783 (2020. gada 12. jūnijs), ar ko Lēmumu 2012/757/ES groza attiecībā uz pasākumiem, ar kuriem Covid-19 pandēmijas dēļ pielāgo periodisko medicīnisko pārbaužu biežumu personālam, kas veic drošībai būtiskus uzdevumus, izņemot mašīnistiem ( 1 )

16

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top