EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:165:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 165, 2020. gada 27. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 165

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

63. gadagājums
2020. gada 27. maijs


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/696 (2020. gada 25. maijs), ar ko Regulu (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā groza, ņemot vērā Covid-19 pandēmiju ( 1 )

1

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/697 (2020. gada 25. maijs), ar ko groza Regulu (ES) 2017/352, lai sakarā ar Covid-19 uzliesmojumu ļautu ostas pārvaldes iestādei vai kompetentajai iestādei nodrošināt elastību attiecībā uz ostas infrastruktūras lietošanas maksu iekasēšanu

7

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/698 (2020. gada 25. maijs), ar ko nosaka īpašus un pagaidu pasākumus saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu attiecībā uz dažu sertifikātu, apliecību, licenču un atļauju atjaunošanu vai pagarināšanu un dažu periodisku pārbaužu un periodisku mācību atlikšanu dažās transporta tiesību aktu jomās ( 1 )

10

 

*

Padomes Regula (ES) 2020/699 (2020. gada 25. maijs) par pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eiropas uzņēmējsabiedrību (SE) un Eiropas Kooperatīvo sabiedrību (SCE) pilnsapulcēm

25

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2020/700 (2020. gada 25. maijs), ar ko Direktīvas (ES) 2016/797 un (ES) 2016/798 groza attiecībā uz to transponēšanas laikposmu pagarināšanu ( 1 )

27

 

 

LĒMUMI

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2020/701 (2020. gada 25. maijs) par makrofinansiālās palīdzības sniegšanu paplašināšanās un kaimiņreģiona partneriem saistībā ar Covid-19 pandēmiju

31

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2020/702 (2020. gada 20. maijs), ar ko vēlreiz pagarina ar Lēmumu (ES) 2020/430 ieviesto un ar Lēmumu (ES) 2020/556 pagarināto pagaidu atkāpi no Padomes reglamenta, ņemot vērā ceļošanas grūtības, ko Savienībā izraisījusi Covid-19 pandēmija

38

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top