EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:130:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 130, 2020. gada 24. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 130

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

63. gadagājums
2020. gada 24. aprīlis


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/558 (2020. gada 23. aprīlis), ar ko Regulas (ES) Nr. 1301/2013 un (ES) Nr. 1303/2013 groza attiecībā uz īpašiem pasākumiem, lai nodrošinātu ārkārtas elastību Eiropas strukturālo un investīciju fondu izmantošanā, reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu

1

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/559 (2020. gada 23. aprīlis), ar ko Regulu (ES) Nr. 223/2014 groza attiecībā uz īpašu pasākumu ieviešanu Covid-19 uzliesmojuma risināšanai

7

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/560 (2020. gada 23. aprīlis), ar ko attiecībā uz īpašiem pasākumiem Covid-19 uzliesmojuma ietekmes mazināšanai zvejniecības un akvakultūras nozarē groza Regulas (ES) Nr. 508/2014 un (ES) Nr. 1379/2013

11

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/561 (2020. gada 23. aprīlis), ar kuru attiecībā uz dažu noteikumu piemērošanas datumiem groza Regulu (ES) 2017/745, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm ( 1 )

18

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2020/562 (2020. gada 23. aprīlis), ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 401/2013 par ierobežojošiem pasākumiem pret Mjanmu/Birmu

23

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2020/563 (2020. gada 23. aprīlis), ar ko groza Lēmumu 2013/184/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Mjanmu/Birmu

25

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2020/564 (2020. gada 23. aprīlis), ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2018/298 par Savienības atbalstu Līguma par kodolizmēģinājumu vispārējo aizliegumu organizācijas (CTBTO) sagatavošanas komisijas darbībām, lai nostiprinātu tās uzraudzības un pārbaudes spējas, kā arī īstenojot ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai

27

 

 

PROCESUĀLIE NOTEIKUMI

 

*

BEREC atbalsta aģentūras (BEREC birojs) valdes Lēmums (2019. gada 10. septembris), ar ko paredz iekšējos noteikumus attiecībā uz datu subjektu noteiktu tiesību ierobežojumiem saistībā ar personas datu apstrādi darbībās, ko veic BEREC birojs

28

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top