EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:062:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 062, 2020. gada 2. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 62

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

63. gadagājums
2020. gada 2. marts


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2020/283 (2020. gada 18. februāris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 904/2010 attiecībā uz pasākumiem administratīvās sadarbības stiprināšanai, lai apkarotu ar PVN saistītu krāpšanu

1

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Padomes Direktīva (ES) 2020/284 (2020. gada 18. februāris), ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK attiecībā uz konkrētu prasību ieviešanu maksājumu pakalpojumu sniedzējiem

7

 

*

Padomes Direktīva (ES) 2020/285 (2020. gada 18. februāris), ar ko Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu groza attiecībā uz īpašo režīmu mazajiem uzņēmumiem un Regulu (ES) Nr. 904/2010 groza attiecībā uz administratīvu sadarbību un informācijas apmaiņu nolūkā uzraudzīt mazajiem uzņēmumiem paredzētā īpašā režīma pareizu piemērošanu

13

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2020/286 (2020. gada 27. februāris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā ir jāieņem Narkotisko vielu komisijas sešdesmit trešajā sanāksmē par vienas vielas iekļaušanu Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas pret narkotisko un psihotropo vielu nelegālu apriti I tabulas vielu sarakstā

24

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2020/287 (2020. gada 27. februāris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem attiecīgajās Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas komitejās attiecībā uz priekšlikumiem par izmaiņām ANO Noteikumos Nr. 10, 26, 28, 46, 48, 51, 55, 58, 59, 62, 79, 90, 106, 107, 110, 117, 121, 122, 128, 144, 148, 149, 150, 151 un 152, attiecībā uz priekšlikumiem par izmaiņām Vispārējos tehniskajos noteikumos Nr. 3, 6 un 16, attiecībā uz priekšlikumu par grozījumiem Konsolidētajā rezolūcijā R.E.5 un attiecībā uz priekšlikumiem par atļaujām izstrādāt VTN Nr. 6 grozījumu un izstrādāt jaunus VTN par elektrotransportlīdzekļu jaudas noteikšanu

26

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top