EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:045:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 045, 2020. gada 18. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 45

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

63. gadagājums
2020. gada 18. februāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2020/213 (2020. gada 17. februāris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 314/2004 par dažiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Zimbabvi

1

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2020/214 (2020. gada 17. februāris), ar ko groza Lēmumu 2012/642/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Baltkrieviju

3

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2020/215 (2020. gada 17. februāris), ar ko groza Lēmumu 2011/101/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Zimbabvi

4

 

*

Padomes Īstenošanas Lēmums (ES) 2020/216 (2020. gada 17. februāris) par Vienotā noregulējuma valdes priekšsēdētāja vietnieka un divu pilna laika locekļu iecelšanu

8

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes Lēmumā (ES) 2019/2196 (2019. gada 19. decembris), ar ko groza Lēmumu 2013/755/ES par aizjūras zemju un teritoriju asociāciju ar Eiropas Savienību (“Lēmums par aizjūras asociāciju”) ( OV L 337, 30.12.2019. )

10

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1107/2009 (2009. gada 21. oktobris) par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK ( OV L 309, 24.11.2009. )

81

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top