EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:013:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 013, 2020. gada 17. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 13

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

63. gadagājums
2020. gada 17. janvāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Informācija par nolīguma stāšanos spēkā vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Ukrainu, ar ko groza tirdzniecības preferences attiecībā uz mājputnu gaļu un mājputnu gaļas izstrādājumiem, kas paredzētas Asociācijas nolīgumā starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses

1

 

*

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Nepālas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem – informācija par stāšanos spēkā

2

 

*

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Jaunzēlandi par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem – informācija par stāšanos spēkā

3

 

*

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Pakistānas Islāma Republiku par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem – informācija par stāšanos spēkā

4

 

*

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Panamas Republiku par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem – informācija par stāšanos spēkā

5

 

*

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Paragvajas Republiku par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem – informācija par stāšanos spēkā

6

 

*

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Singapūras Republikas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem – informācija par stāšanos spēkā

7

 

*

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Šrilankas Demokrātiskās Sociālistiskās Republikas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem – informācija par stāšanos spēkā

8

 

*

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Apvienotajiem Arābu Emirātiem par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem – informācija par stāšanos spēkā

9

 

*

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Rietumāfrikas Ekonomisko un monetāro savienību par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem – informācija par stāšanos spēkā

10

 

*

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Ukrainu par dažiem gaisa satiksmes pakalpojumu aspektiem – informācija par stāšanos spēkā

11

 

*

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu aspektiem – informācija par stāšanos spēkā

12

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/37 (2020. gada 16. janvāris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1210/2003 par konkrētiem īpašiem ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas un finanšu sakariem ar Irāku

13

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/38 (2020. gada 16. janvāris), ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2017/2403 par ārējo zvejas flotu ilgtspējīgu pārvaldību nosaka tehniskās darbības prasības attiecībā uz informācijas reģistrēšanu, formatēšanu un pārraidīšanu

15

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/39 (2020. gada 16. janvāris), ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas, kas veikta, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1036 11. panta 2. punktu, nosaka galīgo antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes peroksisulfātu (persulfātu) importam

18

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

*

Kopienas un Šveices Iekšzemes transporta komitejas Lēmums Nr. 2/2019 (2019. gada 13. decembris) par pārejas pasākumiem, kuru nolūks ir nodrošināt raitu dzelzceļa satiksmi starp Šveici un Eiropas Savienību [2020/40]

43

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2019/1776 (2019. gada 9. oktobris), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu ( OV L 280, 31.10.2019. )

58

 

*

Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2019/1776 (2019. gada 9. oktobris) ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu ( OV L 280, 31.10.2019. )

59

 

*

Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2019/1776 (2019. gada 9. oktobris), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu ( OV L 280, 31.10.2019. )

60

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top