Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:008:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 008, 2020. gada 14. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 8

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

63. gadagājums
2020. gada 14. janvāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Austrālijas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem – informācija par stāšanos spēkā

1

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā Regula (ES) 2020/22 (2019. gada 31. oktobris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/631 I un III pielikumu groza attiecībā uz tādu jaunu vieglo komerciālo transportlīdzekļu CO2 emisiju pārraudzību, kuriem tipa apstiprināšana veikta vairākposmu procesā ( 1 )

2

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/23 (2020. gada 13. janvāris) par darbīgās vielas tiakloprīda apstiprinājuma neatjaunošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un ar ko groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu ( 1 )

8

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/24 (2020. gada 13. janvāris), ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2015/2283 atļauj paplašināt čia (Salvia hispanica) sēklu kā jauna pārtikas produkta lietojumu un mainīt tā lietošanas nosacījumus un īpašās marķēšanas prasības un ar ko groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/2470 ( 1 )

12

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/25 (2020. gada 13. janvāris), ar kuru groza un labo Regulu (EK) Nr. 1235/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm ( 1 )

18

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2020/26 (2020. gada 13. janvāris), ar ko groza A pielikumu Monetārajam nolīgumam starp Eiropas Savienību un Monako Firstisti

32

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/27 (2020. gada 13. janvāris), ar ko pagarina termiņu, līdz kuram propikonazols apstiprināts lietošanai 8. produkta veida biocīdos ( 1 )

39

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top