EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:324:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 324, 2019. gada 13. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 324

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

62. gadagājums
2019. gada 13. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/2135 (2019. gada 21. novembris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Minamatas konvencijas par dzīvsudrabu Pušu konferences trešajā sanāksmē attiecībā uz lēmuma pieņemšanu par zobārstniecības amalgamas izmantošanas pakāpenisku izbeigšanu un minētās konvencijas A pielikuma grozīšanu

1

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/2136 (2019. gada 5. decembris), ar ko pilnvaro sākt sarunas ar mērķi grozīt 1992. gada Starptautisko cukura nolīgumu

3

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/2137 (2019. gada 5. decembris), ar ko konstatē, ka Rumānija nav efektīvi rīkojusies pēc Padomes 2019. gada 14. jūnija ieteikuma

5

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2019/2138 (2019. gada 5. decembris), ar kuru groza Lēmumu 2007/441/EK, ar ko Itālijas Republikai atļauj piemērot pasākumus, atkāpjoties no 26. panta 1. punkta a) apakšpunkta un 168. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

7

 

*

Padomes Lēmums (ES, Euratom) 2019/2139 (2019. gada 10. decembris), ar ko ieceļ neatkarīgu ievērojamu personu komitejas divus locekļus saskaņā ar 11. panta 1. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu

9

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2019/2140 (2019. gada 21. oktobris) par valsts atbalstu SA.52194 – 2019/C (ex 2018/FC) – Slovākijas Republika – Slovākijas mazumtirdzniecības apgrozījuma nodoklis (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 7474)  ( 1 )

11

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

*

ANO Noteikumi Nr. 14 – Vienoti noteikumi par transportlīdzekļu apstiprināšanu attiecībā uz drošības jostu stiprinājumiem [2019/2141]

14

 

*

ANO Noteikumi Nr. 145 – Vienoti noteikumi par transportlīdzekļu apstiprināšanu attiecībā uz ISOFIX stiprinājumu sistēmām, ISOFIX augšējiem enkurstiprinājumiem un i-Size sēdvietām [2019/2142]

47

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Regulā (ES) 2019/1966 (2019. gada 27. novembris), ar ko groza un labo II, III un V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem ( OV L 307, 28.11.2019. )

80

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top