EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:321:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 321, 2019. gada 12. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 321

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

62. gadagājums
2019. gada 12. decembris


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/2121 (2019. gada 27. novembris), ar ko groza Direktīvu (ES) 2017/1132 attiecībā uz pārrobežu reorganizāciju, apvienošanos un sadalīšanu ( 1 )

1

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/2122 (2019. gada 10. oktobris), ar ko attiecībā uz atbrīvojumu no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos noteiktu kategoriju dzīvniekiem un precēm, konkrētām kontrolēm pasažieru personīgajai bagāžai un nelieliem tādu preču sūtījumiem fiziskām personām, kurus nav paredzēts laist tirgū, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625, kā arī groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 142/2011 ( 1 )

45

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/2123 (2019. gada 10. oktobris), ar ko attiecībā uz noteikumiem par to, kādos gadījumos un ar kādiem nosacījumiem identitātes un fiziskās kontrolpārbaudes noteiktām precēm var veikt kontrolpunktos un dokumentu kontrolpārbaudes – attālināti no robežkontroles punktiem, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 ( 1 )

64

 

*

Komisijas Deleģētā Regula (ES) 2019/2124 (2019. gada 10. oktobris), ar ko attiecībā uz noteikumiem par tādu dzīvnieku un preču sūtījumu oficiālajām kontrolēm, kas ir tranzītā, pārkrauti un tālākā transportēšanā caur Savienību, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 un groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 798/2008, (EK) Nr. 1251/2008, (EK) Nr. 119/2009, (ES) Nr. 206/2010, (ES) Nr. 605/2010, (ES) Nr. 142/2011, (ES) Nr. 28/2012, Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/759 un Komisijas Lēmumu 2007/777/EK ( 1 )

73

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/2125 (2019. gada 10. oktobris), ar ko attiecībā uz noteikumiem, kas reglamentē konkrētu oficiālo kontroļu veikšanu koksnes iepakojamam materiālam, konkrētu sūtījumu paziņošanu un pasākumiem, kas jāveic neatbilstību gadījumā, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625

99

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/2126 (2019. gada 10. oktobris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 papildina attiecībā uz noteikumiem par konkrētām oficiālajām kontrolēm, ko veic noteiktu kategoriju dzīvniekiem un precēm, par pasākumiem, kas jāveic pēc šādām kontrolēm, un par noteiktu kategoriju dzīvniekiem un precēm, ko atbrīvo no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos ( 1 )

104

 

*

Komisijas Deleģētā Regula (ES) 2019/2127 (2019. gada 10. oktobris), ar ko attiecībā uz konkrētu Padomes Direktīvas 91/496/EEK, Direktīvas 97/78/EK un Direktīvas 2000/29/EK noteikumu piemērošanas datumu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 ( 1 )

111

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/2128 (2019. gada 12. novembris), ar ko nosaka oficiālā sertifikāta paraugu un noteikumus oficiālo sertifikātu izsniegšanai par precēm, kuras piegādā kuģiem, kas atstāj Savienības teritoriju, un kuras paredzētas kuģu apgādei vai apkalpes locekļu un pasažieru patēriņam vai kuras piegādā NATO vai ASV militārajai bāzei ( 1 )

114

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/2129 (2019. gada 25. novembris), ar ko paredz noteikumus par to, kā vienādi piemērot tādu identitātes kontrolpārbaužu un fizisko kontrolpārbaužu biežumu, kuras veic konkrētiem dzīvnieku un preču sūtījumiem, ko ieved Savienībā ( 1 )

122

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/2130 (2019. gada 25. novembris), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par darbībām, kuras jāveic dokumentu, identitātes un fizisko kontrolpārbaužu laikā un pēc tām gadījumos, kad minētās kontrolpārbaudes attiecas uz dzīvniekiem un precēm, kuriem piemēro oficiālās kontroles robežkontroles punktos ( 1 )

128

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/2131 (2019. gada 28. novembris), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2019/1198, ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas, kura veikta, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1036 11. panta 2. punktu, nosaka galīgu antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes keramikas galda piederumu un virtuves piederumu importam

139

 

 

III   Citi tiesību akti

 

 

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 256/2018 (2018. gada 5. decembris), ar ko groza EEZ līguma IX pielikumu (Finanšu pakalpojumi) [2019/2132]

168

 

*

EEZ Apvienotās Komitejas Lēmums No 79/2019 (2019. gada 29. marts), ar ko groza EEZ līguma IX pielikumu (Finanšu pakalpojumi) [2019/2133]

170

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 125/2019 (2019. gada 8. maijs), ar kuru groza EEZ līguma IX pielikumu (Finanšu pakalpojumi) un XIX pielikumu (Patērētāju tiesību aizsardzība) [2019/2134]

176

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Deleģētajā direktīvā (ES) 2019/1846 (2019. gada 8. augusts), ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu svina izmantošanai noteiktu iekšdedzes motoru lodmetālos ( OV L 283, 5.11.2019. )

178

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top