EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:308:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 308, 2019. gada 29. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 308

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

62. gadagājums
2019. gada 29. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/1974 (2019. gada 17. maijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1295/2013, nosakot kvalitatīvus un kvantitatīvus darbības papildu rādītājus

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1975 (2019. gada 31. oktobris), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) 2015/220, ar kuru nosaka noteikumus par to, kā piemērojama Padomes Regula (EK) Nr. 1217/2009, ar ko izveido tīklu grāmatvedības datu savākšanai par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās Eiropas Savienībā

4

 

*

Komisijas Īstenošanas Regula (ES) 2019/1976 (2019. gada 25. novembris), ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2015/2283 atļauj kā jaunu pārtikas produktu laist tirgū fenilkapsaicīnu un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/2470 ( 1 )

40

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1977 (2019. gada 26. novembris) par atļauju fenilmetāntiolu, benzilmetilsulfīdu, sek-pentiltiofēnu, tridec-2-enālu, 12-metiltridekanālu, 2,5-dimetilfenolu, heksa-2-(trans),4-(trans)-dienālu un 2-etil-4-hidroksi-5-metil-3(2H)-furanonu lietot par barības piedevām kaķiem un suņiem ( 1 )

45

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1978 (2019. gada 26. novembris), ar ko attiecībā uz maksām, kuras maksājamas Kopienas Augu šķirņu birojam, groza Regulu (EK) Nr. 1238/95

58

 

*

Komisijas Īstenošanas Regula (ES) 2019/1979 (2019. gada 26. novembris), ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2015/2283 atļauj kā jaunu pārtikas produktu laist tirgū 2′-fukozillaktozes/difukozillaktozes maisījumu un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/2470 ( 1 )

62

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1980 (2019. gada 26. novembris), ar ko Regulu (EK) Nr. 1484/95 groza attiecībā uz reprezentatīvo cenu noteikšanu mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī ovalbumīnam

69

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1981 (2019. gada 28. novembris), ar ko attiecībā uz tādu trešo valstu vai to reģionu sarakstiem, no kuriem atļauts ievest Eiropas Savienībā lietošanai pārtikā paredzētus gliemežus, želatīnu, kolagēnu un kukaiņus, groza Īstenošanas regulu (ES) 2019/626 ( 1 )

72

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1982 (2019. gada 28. novembris), ar kuru pēc izmeklēšanas atsākšanas nolūkā īstenot 2019. gada 20. septembra spriedumu lietā T-650/17 attiecībā uz Īstenošanas regulu (ES) 2017/1146, ar ko atkārtoti nosaka galīgo antidempinga maksājumu, kurš noteikts Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes kaļamā čuguna un čuguna ar lodveida grafītu lietu vītņotu cauruļu savienotājelementu importam, ko ražojis uzņēmums Jinan Meide Castings Co., Ltd, uz konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes kaļamā čuguna un čuguna ar lodveida grafītu lietu vītņotu caurulēm paredzētu savienotājelementu importu attiecina reģistrāciju

77

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1983 (2019. gada 28. novembris), ar ko attiecībā uz Savienības atbalsta pārdali groza Īstenošanas regulu (ES) 2017/39

82

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1984 (2019. gada 28. novembris), ar ko nosaka atbalsta maksimālo summu olīveļļas privātai uzglabāšanai saistībā ar konkursa procedūru, kas uzsākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2019/1882

84

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Īstenošanas direktīva (ES) 2019/1985 (2019. gada 28. novembris), ar ko groza Direktīvu 2003/90/EK un Direktīvu 2003/91/EK, kurās nosaka attiecīgi Padomes Direktīvas 2002/53/EK 7. panta un Padomes Direktīvas 2002/55/EK 7. panta īstenošanas pasākumus attiecībā uz obligāti pārbaudāmajām pazīmēm un atsevišķu lauksaimniecības augu sugu šķirņu un dārzeņu sugu šķirņu obligātajiem pārbaudes nosacījumiem ( 1 )

86

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/1986 (2019. gada 25. novembris), ar ko ieceļ piecus Reģionu komitejas locekļus un vienu locekļa aizstājēju, ko izvirzījusi Polijas Republika

94

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/1987 (2019. gada 25. novembris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Starptautiskās Olīvu padomes Dalībnieku padomē attiecībā uz olīveļļai un olīvu izspaidu eļļai piemērojamajiem tirdzniecības standartiem

95

 

*

Politikas un Drošības Komitejas Lēmums (KĀDP) 2019/1988 (2019. gada 26. novembris), ar ko ieceļ ES spēku komandieri Eiropas Savienības militārajai operācijai ar mērķi palīdzēt Somālijas piekrastē novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas un atturēt no šādiem nodarījumiem (Atalanta) un atceļ Lēmumu (KĀDP) 2019/1245 (ATALANTA/4/2019)

98

 

*

Eiropadomes Lēmums (ES) 2019/1989 (2019. gada 28. novembris), ar ko ieceļ Eiropas Komisiju

100

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/1990 (2019. gada 28. novembris), ar ko Eiropas Komisijas Atalgojuma un individuālo tiesību biroja direktoram deleģē dažas kredītrīkotāja pilnvaras attiecībā uz atalgojumu maksāšanu un komandējumu un atļautu ceļojumu izdevumu maksāšanu

103

 

*

Politikas un Drošības Komitejas Lēmums (KĀDP) 2019/1991 (2019. gada 28. novembris) par Eiropas Savienības Tiesiskuma misijas Kosovā (EULEX KOSOVO) vadītāja iecelšanu (EULEX KOSOVO/2/2019)

105

 

*

Komisijas Īstenošanas Lēmums (ES) 2019/1992 (2019. gada 27. novembris), ar ko, pagarinot lēmuma piemērošanas periodu, groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2016/2008 par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar nodulāro dermatītu dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 8571) ( 1 )

107

 

*

Komisijas Īstenošanas Lēmums (ES) 2019/1993 (2019. gada 28. novembris), ar ko shēmu Trade Assurance Scheme for Combinable Crops atzīst par tādu, kura apliecina atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 98/70/EK un 2009/28/EK noteiktajiem ilgtspējības kritērijiem

110

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1994 (2019. gada 28. novembris), ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 8745)  ( 1 )

112

 

 

Labojumi

 

*

Labojums EBTA Uzraudzības iestādes Deleģētajā lēmumā Nr. 42/19/COL (2019. gada 17. jūnijs) atbrīvot sabiedriskā autobusu transporta pakalpojumu sniegšanu Norvēģijā no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/25/ES piemērošanas [2019/…] ( OV L 025, 9.10.2019. )

134

 

*

Labojums Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2019/1935 (2019. gada 13. maijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/97 groza attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, ar kuriem koriģē pamatsummas euro apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai un finansiālajām spējām ( OV L 003, 1.11.2019. )

135

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top