EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:307:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 307, 2019. gada 28. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 307

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

62. gadagājums
2019. gada 28. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Informācija par parakstīšanas un provizoriskas piemērošanas dienu – Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Mauritānijas Islāma Republiku par to, lai tiktu pagarināts darbības termiņš protokolam, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Mauritānijas Islāma Republiku, un kura darbības termiņš beidzas 2019. gada 15. novembrī

1

 

*

Informācija par parakstīšanas un provizoriskas piemērošanas dienu – Protokols, ar kuru īsteno Partnerattiecību nolīgumu ilgtspējīgas zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Senegālas Republiku

2

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas Regula (ES) 2019/1964 (2019. gada 26. novembris) par atļauju šķidru L-lizīna bāzi, šķidru L-lizīna monohidrohlorīdu, tehniski tīru L-lizīna monohidrohlorīdu un L-lizīna sulfātu lietot par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem ( 1 )

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1965 (2019. gada 26. novembris) par atļauju nātrija molibdāta dihidrātu lietot par barības piedevu aitām ( 1 )

12

 

*

Komisijas Regula (ES) 2019/1966 (2019. gada 27. novembris), ar ko groza un labo II, III un V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem ( 1 )

15

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/1967 (2019. gada 25. novembris), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekļa aizstājēju, ko izvirzījusi Itālijas Republika

27

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2019/1968 (2019. gada 2. augusts) par pasākumu SA.21445 – C42/2006, ko īstenojusi Itālijas Republika, lai atlīdzinātu Poste Italiane par ienākumu no norēķinu kontu līdzekļiem, kas noguldīti Itālijas Valsts kasē (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 5649)  ( 1 )

28

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1969 (2019. gada 26. novembris), ar ko pagarina termiņu, līdz kuram IPBC apstiprināts lietošanai 8. produkta veida biocīdos ( 1 )

45

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1970 (2019. gada 26. novembris), ar ko attiecībā uz oficiāli no brucelozes (B. melitensis) brīvu statusu groza Lēmuma 93/52/EEK II pielikumu, attiecībā uz atsevišķu Spānijas reģionu kā oficiāli no brucelozes brīvu reģionu statusu groza Lēmuma 2003/467/EK II pielikumu un attiecībā uz atsevišķu Itālijas reģionu kā no Aujeski slimības brīvu reģionu statusu un attiecībā uz Aujeski slimības izskaušanas programmu apstiprināšanu atsevišķiem Itālijas reģioniem groza Lēmuma 2008/185/EK I un II pielikumu (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 8378)  ( 1 )

47

 

*

Komisijas Īstenošanas Lēmums (ES) 2019/1971 (2019. gada 26. novembris), ar ko shēmu Universal Feed Assurance Scheme atzīst par tādu, kura apliecina atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 98/70/EK un 2009/28/EK noteiktajiem ilgtspējības kritērijiem

54

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1972 (2019. gada 26. novembris), ar ko groza Īstenošanas lēmumu 2013/764/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar klasisko cūku mēri dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 8396)  ( 1 )

56

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1973 (2019. gada 27. novembris), ar ko sudraba vara ceolītu neapstiprina par 2. un 7. produkta veida biocīdos lietojamu esošu aktīvo vielu ( 1 )

58

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top