EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:304:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 304, 2019. gada 26. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 304

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

62. gadagājums
2019. gada 26. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES, Euratom) 2019/1945 (2018. gada 19. novembris), ar ko apstiprina to, ka Eiropas Komisija noslēdz Nolīgumu starp Eiropas Atomenerģijas kopienu (Euratom) un Korejas pussalas Enerģētikas attīstības organizāciju (KEDO)

1

 

*

Nolīgums starp Eiropas Atomenerģijas kopienu un Korejas pussalas Enerģētikas attīstības organizāciju

2

 

*

Padomes Lēmums (ES, Euratom) 2019/1946 (2018. gada 19. novembris), ar ko apstiprina to, ka Eiropas Komisija noslēdz Nolīgumu starp Eiropas Atomenerģijas kopienu (Euratom) un Korejas pussalas Enerģētikas attīstības organizāciju (KEDO)

4

 

*

Nolīgums starp Eiropas Atomenerģijas kopienu un Korejas pussalas Enerģētikas attīstības organizāciju

5

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1947 (2019. gada 22. novembris) par atļauju lietot kasijas sveķus par barības piedevu kaķiem un suņiem ( 1 )

7

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1948 (2019. gada 25. novembris), ar ko sāk izmeklēšanu par tādu antidempinga pasākumu iespējamu apiešanu, kuri ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/186 noteikti konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes korozijizturīgu tēraudu importam, un ar ko uz šādu importu attiecina reģistrāciju

10

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/1949, kas pieņemts, savstarpēji vienojoties ar ievēlēto Komisijas priekšsēdētāju (2019. gada 25. novembris), ar ko pieņem pārējo personu sarakstu, kuras Padome ierosina iecelt par Komisijas locekļiem, un atceļ un aizstāj Lēmumu (ES) 2019/1393

16

 

*

Komisijas Īstenošanas Lēmums (ES) 2019/1950 (2019. gada 25. novembris), ar ko pagarina termiņu, līdz kuram K-HDO apstiprināts lietošanai 8. produkta veida biocīdos ( 1 )

19

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1951 (2019. gada 25. novembris), ar ko pagarina termiņu, līdz kuram tebukonazols apstiprināts lietošanai 8. produkta veida biocīdos ( 1 )

21

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1952 (2019. gada 25. novembris), ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 8592)  ( 1 )

23

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top