EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:267:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 267, 2019. gada 21. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 267

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

62. gadagājums
2019. gada 21. oktobris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

LĒMUMI

 

*

Eiropadomes Lēmums (ES) 2019/1740 (2019. gada 18. oktobris), ar ko ieceļ Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētāju

1

 

*

Komisijas Īstenošanas Lēmums (ES) 2019/1741 (2019. gada 23. septembris), ar ko nosaka to datu formātu un iesniegšanas biežumu, kuri dalībvalstīm jādara pieejami ziņošanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 6745)  ( 1 )

3

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1742 (2019. gada 17. oktobris) par tarifikācijas zonu vienības likmju atbilstību Īstenošanas regulām (ES) Nr. 390/2013 un (ES) Nr. 391/2013 (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 7333)  ( 1 )

9

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2019/1743 (2019. gada 15. oktobris) par virsrezervju turējumu un noteiktu noguldījumu atlīdzību (pārstrādāta versija) (ECB/2019/31)

12

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes Regulā (ES) 2019/1716 (2019. gada 4. oktobris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Nikaragvā ( OV L 262, 15.10.2019. )

15

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top