EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:260:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 260, 2019. gada 11. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 260

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

62. gadagājums
2019. gada 11. oktobris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/1701 (2019. gada 23. jūlijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu I un V pielikumu ( 1 )

1

 

*

Komisijas Deleģētā Regula (ES) 2019/1702 (2019. gada 1. augusts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/2031, izveidojot prioritāro kaitīgo organismu sarakstu

8

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1703 (2009. gada 4. oktobris), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (“Cidre de Normandie” / “Cidre normand” (AĢIN))

11

 

*

Komisijas Īstenošanas Regula (ES) 2019/1704 (2019. gada 9. oktobris), ar ko 2019. gada nozvejas kvotām pievieno konkrētus daudzumus, kas 2018. gadā ieturēti atbilstīgi Padomes Regulas (EK) Nr. 847/96 4. panta 2. punktam

13

 

*

Komisijas Deleģētā Regula (ES) 2019/1705 (2019. gada 10. oktobris), ar ko attiecībā uz termiņiem, kādos Apvienotajai Karalistei būtu jāizpilda atbilstības nosacījumi Savienības finansējuma saņemšanai pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības, groza Padomes Regulu (ES, Euratom) 2019/1197

40

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1706 (2019. gada 10. oktobris), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2017/325, ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1036 11. panta 2. punktu nosaka galīgo antidempinga maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes augstas stiprības poliestera pavedienu importam

42

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/1707 (2019. gada 17. jūnijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Tirdzniecības komitejā, kura izveidota ar Partnerattiecību pagaidu nolīgumu starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras puses, attiecībā uz ieteikumu veikt konkrētus grozījumus nolīgumā, lai ņemtu vērā Samoa pievienošanos un citu Klusā okeāna salu valstu pievienošanos nākotnē

45

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/1708 (2019. gada 7. oktobris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Pasaules Tirdzniecības organizācijas Vispārējā padomē attiecībā uz lēmuma pieņemšanu pagarināt PTO izņēmumu, kas ļauj Amerikas Savienotajām Valstīm piemērot preferenciālu tarifu režīmu saskaņā ar ASV Karību jūras baseina Ekonomiskās atveseļošanas aktu (CBERA)

48

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/1709 (2019. gada 7. oktobris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) Vispārējā padomē attiecībā uz lēmuma pieņemšanu pagarināt PTO izņēmumu, kas ļauj jaunattīstības valstīm, kuras ir dalībvalstis, piemērot preferenciālu tarifu režīmu vismazāk attīstīto valstu produktiem

50

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/1710 (2019. gada 7. oktobris), ar ko ieceļ trīs Reģionu komitejas locekļus un trīs locekļu aizstājējus, ko izvirzījusi Spānijas Karaliste

52

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/1711 (2019. gada 7. oktobris), ar ko ieceļ divus Reģionu komitejas locekļus un trīs locekļu aizstājējus, ko izvirzījusi Spānijas Karaliste

54

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2019/1712 (2018. gada 20. jūlijs) par valsts aizdevumu SA.29198 – (2010/C) (ex 2009/NN), ko Slovākija piešķīra Železničná Spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. (ZSSK Cargo) (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 4723) ( 1 )

56

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1713 (2019. gada 9. oktobris), ar ko nosaka tās informācijas formātu, kura dalībvalstīm jādara pieejama, ziņojot par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2015/2193 īstenošanu (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 7133) ( 1 )

65

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes Lēmumā (KĀDP) 2019/1672 (2019. gada 4. oktobris) par Eiropas Savienības rīcību, atbalstot Apvienoto Nāciju Organizācijas verifikācijas un inspekcijas mehānismu Jemenā ( OV L 025, 6.10.2019. )

69

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2019/787 (2019. gada 17. aprīlis) par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu un marķējumu, stipro alkoholisko dzērienu nosaukumu lietošanu citu pārtikas produktu noformējumā un marķējumā, stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirta un destilātu izmantošanu alkoholiskajos dzērienos un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 110/2008 ( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 130, 2019. gada 17. maijs )

70

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top