Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:259:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 259, 2019. gada 10. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 259

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

62. gadagājums

2019. gada 10. oktobris


Saturs

Lappuse

 

 

 

 

II Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

*

Komisijas Deleģētā Regula (ES) 2019/1689 (2019. gada 29. maijs), ar ko labo Deleģētās regulas (ES) 2018/1229, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 909/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par norēķinu disciplīnu, rumāņu valodas versiju (Dokuments attiecas uz EEZ)

1


 

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1690 (2019. gada 9. oktobris), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū atjauno darbīgās vielas alfa cipermetrīna kā aizstājamas vielas apstiprinājumu un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu (Dokuments attiecas uz EEZ)

2


 

 

*

Komisijas Regula (ES) 2019/1691 (2019. gada 9. oktobris), ar ko groza V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (Dokuments attiecas uz EEZ)

9


 

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1692 (2019. gada 9. oktobris) par to, kā pēc esošo vielu pēdējā reģistrācijas termiņa beigām piemērot dažus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 noteikumus par reģistrāciju un datu kopīgošanu (Dokuments attiecas uz EEZ)

12


 

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1693 (2019. gada 9. oktobris), ar ko nosaka pagaidu antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes tērauda riteņu importam

15

 

 

LĒMUMI

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/1694 (2019. gada 4. oktobris), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekļa aizstājēju, ko izvirzījusi Ungārija

58

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/1695 (2019. gada 4. oktobris), ar ko ieceļ četrus Reģionu komitejas locekļus un piecus locekļu aizstājējus, ko izvirzījusi Nīderlandes Karaliste

59

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/1696 (2019. gada 4. oktobris), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli un piecus locekļu aizstājējus, ko izvirzījusi Spānijas Karaliste

61

*

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1697 (2019. gada 7. oktobris) par to, lai Īrija sāktu transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētu apmaiņu

63


 

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1698 (2019. gada 9. oktobris) par produktu Eiropas standartiem, kas izstrādāti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/95/EK par produktu vispārēju drošību īstenošanas vajadzībām (Dokuments attiecas uz EEZ)

65


 

 

III Citi tiesību akti

 

 

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

*

EBTA Uzraudzības iestādes Deleģētais lēmums Nr. 42/19/COL (2019. gada 17. jūnijs) atbrīvot sabiedriskā autobusu transporta pakalpojumu sniegšanu Norvēģijā no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/25/ES piemērošanas [2019/…]

75


 

 

I Leģislatīvi akti

*

Labojums Komisijas Īstenošanas Regulā (ES) 2019/1688 (2019. gada 8. oktobris), ar ko nosaka galīgu antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kurš noteikts par Krievijas, Trinidādas un Tobāgo un Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes urīnvielas un amonija nitrāta maisījumu importu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 258, 2019. gada 9. oktobris)

86

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top