EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:204:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 204, 2019. gada 2. augusts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 204

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

62. gadagājums
2019. gada 2. augusts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2019/1292 (2019. gada 31. jūlijs), ar ko īsteno 21. panta 2. punktu Regulā (ES) 2016/44 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1293 (2019. gada 29. jūlijs), ar ko attiecībā uz teritoriju un trešo valstu sarakstu II pielikumā un veterinārā sertifikāta paraugu suņiem, kaķiem un mājas seskiem IV pielikumā groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 577/2013 ( 1 )

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1294 (2019. gada 1. augusts), ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2015/2283 atļauj kā jaunu pārtikas produktu laist tirgū betaīnu un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/2470 ( 1 )

16

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1295 (2019. gada 1. augusts), ar kuru pēc daļējas starpposma pārskatīšanas, kas veikta atbilstīgi Regulas (ES) 2016/1036 11. panta 3. punktam, groza Īstenošanas regulu (ES) 2018/1469, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu konkrētu Krievijas un Ukrainas izcelsmes dzelzs vai tērauda bezšuvju cauruļvadu un cauruļu importam

22

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2019/1296 (2019. gada 31. jūlijs), ar ko atbalsta bioloģiskā drošuma un drošības stiprināšanu Ukrainā atbilstīgi Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijas 1540 (2004) par masu iznīcināšanas ieroču un to nogādes līdzekļu neizplatīšanu īstenošanai

29

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2019/1297 (2019. gada 31. jūlijs), ar kuru groza Lēmumu (KĀDP) 2016/2382, ar ko izveido Eiropas Drošības un aizsardzības koledžu (EDAK)

36

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2019/1298 (2019. gada 31. jūlijs), ar ko atbalsta Āfrikas, Ķīnas un Eiropas dialogu un sadarbību nolūkā novērst ieroču un munīcijas novirzīšanu Āfrikā

37

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (KĀDP) 2019/1299 (2019. gada 31. jūlijs), ar ko īsteno Lēmumu (KĀDP) 2015/1333 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

44

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1300 (2019. gada 26. jūlijs) par ģenētiski modificētu neļķu (Dianthus caryophyllus L., līnija FLO-40685-2) laišanu tirgū (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 5496)  ( 1 )

46

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1301 (2019. gada 26. jūlijs), ar ko groza Īstenošanas lēmumu 2013/327/ES, lai atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atjaunotu atļauju laist tirgū barību, kas satur ģenētiski modificētos eļļas rapšus Ms8, Rf3 un Ms8 × Rf3 vai sastāv no tiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 5499)  ( 1 )

50

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1302 (2019. gada 26. jūlijs), ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kokvilnu GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, sastāv no tās vai ir no tās ražoti (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 5501)  ( 1 )

54

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1303 (2019. gada 26. jūlijs), ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu 5307 (SYN-Ø53Ø7-1), no tās sastāv vai ir no tās ražoti (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 5493)  ( 1 )

60

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1304 (2019. gada 26. jūlijs), ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu 4114 (DP-ØØ4114-3), sastāv vai ir ražoti no tās (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 5491)  ( 1 )

65

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1305 (2019. gada 26. jūlijs), ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 un tās apakškombinācijas Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 un MIR162 × 1507, sastāv vai ir ražoti no tās (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 5502)  ( 1 )

69

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1306 (2019. gada 26. jūlijs), ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atjauno atļauju laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6), no tās sastāv vai ir no tās ražoti (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 5503)  ( 1 )

75

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1307 (2019. gada 26. jūlijs), ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu MON 87403 (MON-874Ø3-1), sastāv vai ir ražoti no tās (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 5481)  ( 1 )

81

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1308 (2019. gada 26. jūlijs), ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu MON 87411 (MON-87411-9), sastāv vai ir ražoti no tās (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 5487)  ( 1 )

85

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1309 (2019. gada 26. jūlijs), ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu soju MON 87751 (MON-87751-7), no tās sastāv vai ir no tās ražoti (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 5489)  ( 1 )

90

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1310 (2019. gada 31. jūlijs), ar kuru paredz noteikumus par Eiropas civilās aizsardzības rezerves un rescEU darbību (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 5614)  ( 1 )

94

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2019/1311 (2019. gada 22. jūlijs) par ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju trešo kopumu (ECB/2019/21)

100

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2019/1312 (2019. gada 22. jūlijs), ar ko groza Lēmumu (ES) 2016/810 (ECB/2016/10) par ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju otro kopumu (ECB/2019/22)

123

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top